Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

De carrière van Hans van Laarhoven heeft bijna volledig in het teken gestaan van het verbeteren van de zorg aan patiënten. Jaren als patiëntenvoorlichter in het AMC, en sinds 2000 als belangenbehartiger voor hart- en vaatpatiënten.

Van 2000 tot 2009 was hij directeur van Stichting Bloedlink, de organisatie die zich inzette voor de vroege opsporing en behandeling van mensen met familiaire hypercholesterolemie. In 2009 ging deze organisatie op in de Hart&Vaatgroep, de fusie van meerdere patiëntenorganisaties. Hans kwam in dienst van de Hart&Vaatgroep, nu Harteraad, en participeerde in talrijke richtlijnencommissies en wist daar altijd met veel deskundigheid en geduld het belang van patiënten onder de aandacht te brengen.

Op congressen was hij een veel gevraagd inspirerend spreker en panellid. Volgens oud-collega's was hij altijd scherp, altijd vanuit het perspectief van de patiënt en altijd met humor. Zeker als iets met medicijnen te maken had, stond Hans vooraan om de toegankelijkheid, beschikbaarheid en adequate patiënteninformatie te borgen.

Daarnaast had Van Laarhoven diverse nevenfuncties, zoals bestuurslid of lid in de raad van toezicht van medische organisaties, ook na zijn pensionering een jaar geleden. De vroege opsporing van familiaire hypercholesterolemie bleef zijn bijzondere belangstelling houden. In een interview van LEEFH, waar hij tot zijn overlijden actief was in de raad van toezicht, vertelde hij over familiaire hypercholesterolemie: “Er lopen zoveel onbehandelde mensen rond, terwijl het ‘voor het oprapen ligt’ om te voorkomen dat mensen ernstig ziek worden”. Ook noemde hij wat hem dreef: “mensen goed informeren, zodat ze weten waar ze over praten en naar wens en vermogen mee kunnen beslissen.”

Zijn humor, taalkunst en altijd warme belangstelling zullen door zijn familie en oud-collega's worden gemist.

Hans van Laarhoven

Interessant voor jou

Het laatste nieuws voor professionals

Geen resultaten gevonden.