Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Uit onderzoek blijkt dat één op de drie Nederlanders tussen de 30 en 70 jaar een hoge bloeddruk heeft of medicatie hiervoor gebruikt.

Van deze groep weet 40 procent niet dat zij een hoge bloeddruk hebben. Dit zijn zo’n 1,2 miljoen mensen. Daarom voert de Hartstichting in mei voor de vierde keer landelijk campagne om alle 40-plussers te stimuleren om jaarlijks hun bloeddruk te meten.

Ernstige schade voorkomen

Wordt een hoge bloeddruk tijdig ontdekt dan kan een persoon hier iets aan doen, met leefstijl en waar nodig met medicatie. Zo wordt ernstige schade voorkomen. Een systolische bloeddrukdaling van 20 mmHg verlaagt de individuele kans op coronaire hartziekten met zo’n 40 procent en de kans op een beroerte met 50 procent. Daalt de bloeddruk van alle Nederlanders met 2 mmHg, dan worden hiermee 6000 nieuwe gevallen van hart- en vaatziekten voorkomen.

Dagelijks zie ik de enorme schade die hypertensie kan veroorzaken. Juist daarom vind ik het zo belangrijk dat hypertensie zo vroeg mogelijk wordt ontdekt.
— Wilko Spiering, internist-vasculair geneeskundige en voormalig voorzitter van de Nederlandse Hypertensie Vereniging
Wilko Spiering

Thuis meten

De landelijke bloeddrukcampagne loopt van 28 april tot en met 31 mei 2022. Mensen kunnen hun bloeddruk zelf thuis meten of onder begeleiding bij één van ruim 550 openbare bloeddrukmeetpunten verspreid over het hele land. Op de site van de Hartstichting kunnen mensen middels een postcodechecker een meetpunt bij hen in de buurt zoeken.
Om mensen te ondersteunen bij het zelf thuis meten, zet de Hartstichting onder andere filmpjes en een online tool in. Vult een persoon zijn of haar bloeddrukwaarden in deze tool in, dan geeft de tool advies op maat.

Goed dat de Hartstichting werkt aan meer bewustwording voor een hoge bloeddruk. Indien nodig, kan ik mensen medicatie voorschrijven of doorverwijzen naar passende leefstijlondersteuning.
— Monika Hollander, kaderhuisarts en onderzoeker
Monika Hollander achter een bureau

Gezond leven

De online tool verwijst naar leefstijladvies om de bloeddruk gezond te houden of te verlagen. Met specifieke, persoonlijke vragen kunnen mensen bij de infolijn of chatservice van de Hartstichting terecht. Willen mensen graag meer actieve ondersteuning bij een gezonde leefstijl, dan verwijst de Hartstichting naar (online) leefstijlinterventies van partners, die hierbij kunnen helpen.

Een gezonde omgeving

Een gezonde omgeving maakt de gezonde keuze makkelijker. In samenwerking met andere gezondheidsfondsen voert de Hartstichting actie voor een gezonde omgeving. Een omgeving die rookvrij is en waarin alleen gezonde voedingsmiddelen beschikbaar zijn. Ook investeren we in wetenschappelijk onderzoek naar het langer volhouden van een gezonde leefstijl.

Contact met de huisartsenpraktijk

Alleen mensen die na herhaalde metingen een ernstig verhoogde bloeddruk (hoger dan 180/110 mmHg) hebben, krijgen het advies om zo snel mogelijk contact op te nemen met de huisartsenpraktijk. Mensen met een hoge bloeddruk wordt geadviseerd de meting op een aantal verschillende dagen te herhalen. Blijft deze hoog, dan wordt aangeraden om contact te zoeken met de huisartsenpraktijk. De voorgaande bloeddrukcampagnes lieten zien dat dit geen beduidend extra werk voor de huisarts met zich meebrengt.

Denk je met ons mee?

Met een stijgend aantal hart- en vaatpatiënten, vindt de Hartstichting het noodzakelijk dat er structurele aandacht komt voor preventie van hart- en vaatziekten, in nauwe samenwerking met de zorg.

Heb jij ideeën over hoe dit kan worden vormgegeven? Neem dan contact op met programmamanager Mirjam Wolder via [email protected].