Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

De Hartstichting steunt onderzoek naar de beste behandeling van hart- en vaatpatiënten met een corona-infectie. Onderzoekers hopen hiermee ziekenhuisopnames te voorkomen.

Huisartsen en cardiologen slaan de handen ineen. Met het COVID@HEART onderzoek gaan huisartsen informatie verzamelen over het verloop van COVID-19 bij hart- en vaatpatiënten buiten het ziekenhuis om zo tot de beste behandeling te komen en ziekenhuisopnames te voorkomen.

Met de komst van het coronavirus in Nederland zijn mede op initiatief van de Hartstichting direct verschillende belangrijke onderzoeken gestart. De eerste onderzoeken worden vooral gedaan in ziekenhuizen. Goede informatie over hoe het hart- en vaatpatiënten verging terwijl ze nog thuis waren ontbreekt. Juist deze informatie is belangrijk om ziekenhuisopnames te voorkomen. Daarom richt COVID@HEART zich op mensen die niet in het ziekenhuis liggen, maar thuis zijn en worden behandeld door hun huisarts.

Prof. dr. Frans Rutten, huisarts en onderzoeker: "Er moet snel meer kennis komen over de beste behandeling van corona bij mensen met hart- en vaatproblemen, die niet in het ziekenhuis liggen. We moeten als huisartsen beter weten hoe we besmette patiënten in een vroeg stadium kunnen behandelen, om ernstige klachten te voorkomen. Ook is meer kennis nodig over de beste behandeling nadat mensen een ernstige corona-infectie hebben doorstaan. Daarom zijn we samen met de Hartstichting en de DCVA een onderzoek gestart, om snel antwoorden te vinden op deze vragen."

Veel onderzoeksvragen

Huisartsen hebben snel meer informatie nodig om deze patiënten goed te kunnen behandelen. De artsen hebben op dit moment veel vragen, zoals:

  • Met welke hart- en vaatproblemen lopen patiënten het meeste risico op een ernstig verloop van een corona-infectie?
  • ​Hoe herkennen we het ontstaan van ernstige corona-complicaties op tijd?
  • Hoe onderscheiden we corona-complicaties van andere ziekten die benauwdheid kunnen veroorzaken, zoals een longembolie?
  • Kunnen we bepaalde aanpassingen doen in de behandeling van hart- en vaatproblemen (bijvoorbeeld in medicijngebruik) om ernstige complicaties door corona te voorkomen?
  • ​Wat zijn de langetermijngevolgen voor het hart bij mensen die ernstig ziek werden door corona, en hoe kunnen we die zoveel mogelijk beperken?

Het onderzoek dat nu gestart wordt, moet deze vragen beantwoorden. Het project bestaat uit meerdere onderdelen. De wetenschappers onderzoeken bijvoorbeeld of vroege signalen van corona-complicaties eerder te herkennen zijn, als mensen een slim apparaatje dragen dat de hartslag en ademhaling controleert.

Meedoen?

Heb jij goede ideeën en denk jij een bijdrage te kunnen leveren aan dit onderzoek? Stuur dan een email naar Frans Rutten via [email protected]