Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Herseninfarcten voorkomen, die worden veroorzaakt door atriumfibrilleren. Dat is het belangrijkste doel van het implementatieconsortium CUSTOM-AF.

Binnen dit consortium werken de Hartstichting, NVVC Connect, Harteraad en de Dutch CardioVascular Alliance samen aan optimale zorg voor patiënten met atriumfibrilleren. Het NHG is een belangrijke adviseur van het consortium.

Het CUSTOM-AF implementatieconsortium deelt succesvolle praktijkvoorbeelden met regionale netwerken en stelt een leidraad op om de actieve opsporing en integrale zorg in een netwerk te organiseren. Ook hopen de consortiumpartners innovatieve manieren te vinden voor huisartsen om atriumfibrilleren op te sporen en te behandelen zonder door te hoeven verwijzen naar het ziekenhuis.

Regionale ondersteuning

In een aantal regio’s in Nederland werken eerste- en tweedelijns professionals al samen voor goede zorg voor patiënten met atriumfibrilleren. Het CUSTOM-AF consortium gaat ook in andere regio’s actieve opsporing en ketenzorg aanjagen en versnellen, bijvoorbeeld als aanvulling op het bestaande CVRM-programma. In de toekomst is het de bedoeling dat voor regio’s die zijn aangesloten bij NVVC Connect opstartfinanciering beschikbaar komt. Specifieke afspraken hierover zijn nog in ontwikkeling.

Herseninfarcten voorkomen

Eerder opsporen en beter behandelen van atriumfibrilleren, de meest voorkomende hartritmestoornis bij volwassenen, is een belangrijk onderdeel van de onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten. Die is in 2014 op initiatief van de Hartstichting opgesteld door wetenschappers, artsen en patiënten. Op dit moment zijn er zo’n 344.000 Nederlanders met atriumfibrilleren. Daarnaast lopen er naar schatting 80.000 mensen rond met niet-gediagnosticeerd atriumfibrilleren.
Mensen met atriumfibrilleren hebben een verhoogd risico op een herseninfarct. Jaarlijks kunnen naar schatting 1500 herseninfarcten worden voorkomen, door actieve opsporing van atriumfibrilleren en door patiënten optimaal te verwijzen en te behandelen. Een goede samenwerking tussen eerste- en tweedelijns zorgprofessionals is hierbij essentieel.

Structurele financiering

Het is de eerste keer dat deze partijen op deze nieuwe manier een consortium opzetten. Een implementatieconsortium is uitdrukkelijk gericht op het vinden van innovatieve oplossingen en het verbeteren van de samenwerking.
Uiteindelijk streeft het consortium naar landelijke structurele financiering voor regionale zorg voor patiënten met atriumfibrilleren. De komende maanden werkt het consortium verder aan de plannen en zoekt daarbij de samenwerking met onder andere regiopartijen en zorgverzekeraars.

Heb je vragen?

Wil je meer weten of heb je suggesties? Neem dan contact op met Anja de Bruin, projectleider CUSTOM-AF. Mail naar [email protected].