Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

De zorg komt steeds meer onder druk te staan. Het aantal mensen met hart- en vaatziekten neemt toe, terwijl het budget voor de zorgsector niet groeit en het aantal handen aan het bed daalt. Digitale technologie en zorg kan mensen die risico hebben op hart- en vaatziekten of al chronisch ziek zijn, helpen om meer regie te nemen over hun gezondheid en biedt de mogelijkheid om zorg op maat aan te bieden. Om tijdens digitalisering en zorgverschuiving hoge kwaliteit van zorg te blijven waarborgen heeft de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) nu het visiedocument digitale zorg opgesteld.

Intensieve samenwerking

De breed gedragen visie is het resultaat van een intensieve samenwerking binnen de DCVA. De volgende partners hebben eraan bijgedragen:

 • De Hartstichting;
 • Harteraad;
 • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC);
 • Nederlandse Vereniging van Internisten Vasculaire Geneeskunde (NVIVG);
 • Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaatverpleegkundigen (NVHVV);
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN);
 • HartvaatHAG.

Vijf centrale thema’s

Het visiedocument behandelt vijf thema’s. Op basis van deze thema's zijn de belangrijkste uitdagingen en randvoorwaarden geformuleerd. Ook is er een plan van aanpak ontwikkeld waarmee we samen met de betrokken organisaties en andere relevante partijen meer regie willen nemen op de digitale cardiovasculaire zorg. De vijf thema’s zijn:

 1. Verplaatsing van zorg: thuis of dichtbij huis, van tweedelijnszorg naar eerstelijnszorg;
 2. Opschalen en implementeren: bewezen zorg opschalen en van elkaar leren, zodat zorgprofessionals elkaar inspireren;
 3. Patiënten als partner staan ​​centraal: het gaat er uiteindelijk om hoe we samen met patiënten de juiste zorg met de juiste kwaliteit, bij de juiste persoon krijgen;
 4. Financiering: passende financiering voor verplaatsing en digitalisering van de zorg, zodat deze onderdeel wordt van de verzekerde zorg;
 5. Effectiviteit: we zorgen ervoor dat er meer onderzoek komt naar de effectiviteit van deze vorm van zorg en dragen bij aan een kader en richtlijnen voor dit type onderzoek.

Wat nu?

In 2022 geeft de DCVA vervolg aan dit visiedocument. Daarvoor wordt onder leiding van Roderick Scherptong (NVVC, interventiecardioloog LUMC) een commissie ingesteld. De commissie werkt het visiedocument uit tot een concreet actieplan dat vervolgens tot uitvoering komt.

Vision digital cardiovascular healthcare

Wil je het complete visiedocument lezen?
Laptop

Interessant voor jou

Het laatste nieuws voor professionals

Geen resultaten gevonden.