Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Zorg voor iedereen

Voorzitter: prof. dr. Tijn Kool, hoogleraar Passende zorg (Radboudumc)
Vicevoorzitter: dr. Veronica Janssen, GZ-psycholoog hartpatiënten en onderzoeker (LUMC) 

Wat heb je met dit thema?
Tijn Kool: "Zorg voor iedereen is een centraal thema in mijn onderzoek en onderwijs. De grote uitdaging is om de zorg houdbaar, persoonsgericht en duurzaam te organiseren zodat de zorg voor iedereen die zorg nodig heeft toegankelijk blijft."

Tijn Kool (voorzitter werkgroep hart- en vaatagenda)

Wat hoop je dat er voor mensen met hart- en vaatziekten uitkomt?
"Ik hoop dat de Hartstichting een ambitieuze agenda tegenover die grote uitdaging zet. Een agenda die eraan bijdraagt dat mensen met hart- en vaatziekten de zorg krijgen die bij hen past en die toegevoegde waarde voor hen heeft. Dat betekent ook betrouwbare en heldere voorlichting over gezondheid en ziekte zodat zij zelf zo veel mogelijk regie houden." 

Oog voor verschillen

Voorzitter: prof. dr. Sabine Oertelt-Prigione, hoogleraar Gender in eerstelijns- en transmurale zorg (Radboudumc)
Vicevoorzitter: prof. dr. Bert-Jan van den Born, hoogleraar Etnische verschillen in de pathogenese van cardiovasculaire aandoeningen (Amsterdam UMC)  

Wat heb je met dit thema?
Sabine Oertelt-Prigione: "Tijdens mijn eerste postdoc in de Verenigde Staten startte ik een onderzoek naar sekseverschillen bij auto-immuunziekten. Ik had niets over het onderwerp geleerd tijdens mijn geneeskunde studie en er was in het algemeen heel weinig bekend over sekse- en genderverschillen in de zorg. Het thema sekse en gender liet me daarna niet meer los. Ik vind het heel belangrijk en interessant omdat het zo een genuanceerd onderwerp is. Je hebt te maken met biologische verschillen, sociale aspecten en de klinische en maatschappelijke consequenties hiervan. Dit geldt ook voor andere diversiteitsaspecten zoals mensen met een verschillende herkomst."

Sabine Oertelt-Prigione (voorzitter werkgroep hart- en vaatagenda)

Wat hoop je dat er voor mensen met hart- en vaatziekten uitkomt?
"Ik hoop dat er meer aandacht komt voor het unieke in elke patiënt. Door het beter in kaart brengen van verschillen, kunnen we meer zorg op maat bieden. Uiteindelijk zal dat gepersonaliseerde zorg op elk niveau betekenen – zowel biologisch als sociaal."

Kennis sneller toepassen

Voorzitter: prof. dr. Carlijn Bouten, hoogleraar Cel-matrixinteractie (TU Eindhoven)
Vicevoorzitter: dr. Hans Hofstraat, innovatieadviseur (Utrecht Science Park)

Wat heb je met dit thema?
Carlijn Bouten: " Als onderzoeker en docent werk ik al ruim 25 jaar op het grensvlak van de biomedische technologie en geneeskunde, waarbij ik meestal start bij de patiënt. Het is mijn grootste uitdaging om met vrij eenvoudige, breed gedragen en goed toepasbare oplossingen de levenskwaliteit van mensen met hart- en vaatziekten te verbeteren. Veel mensen vinden nog steeds dat technologie de gezondheidszorg duurder maakt. Maar als technologie goed wordt ingezet, zal het de gezondheidszorg efficiënter en doeltreffender maken. Zo niet, dan moeten we het waarschijnlijk niet gaan inzetten en gebruiken."

Carlijn Bouten (voorzitter werkgroep hart- en vaatagenda)

Wat hoop je dat er voor mensen met hart- en vaatziekten uitkomt?
"Dat er een beter bewustzijn ontstaat over waarom, wanneer en hoe nieuwe ontdekkingen en kennis over hart- en vaatziekten het beste vertaald kunnen worden naar slimme toepassingen voor de patiënt, of geïmplementeerd kunnen worden in de zorg. Dat is best een spannend pad, want hier moeten onderzoekers, commerciële partijen, behandelaars en zelfs verzekeraars samen optrekken. Als we dat pad wat effenen dan vermoed ik dat mensen met hart- en vaatziekten sneller profijt gaan hebben van nieuwe kennis op het gebied van preventie en behandeling."

Gezonde omgeving

Voorzitter: prof. dr. ir. Joline Beulens, hoogleraar Epidemiologie van leefstijl en cardio-metabole aandoeningen (Amsterdam UMC)
Vicevoorzitter: prof. dr. Frank van Lenthe, hoogleraar Publieke gezondheid (Erasmus MC) 

Wat heb je met dit thema?
Joline Beulens: “Als hoogleraar epidemiologie van leefstijl en cardiometabole aandoeningen richt ik mij op het vraagstuk hoe we een betere leefstijl kunnen bevorderen en daarmee het risico op cardio-metabole aandoeningen verminderen. Onze leefomgeving is een belangrijk aangrijpingspunt om leefstijl te beïnvloeden. Wij hopen met ons onderzoek de leefomgeving zo te veranderen dat de gezonde keuze ook de makkelijke keuze wordt.”

Joline Beulens

Wat hoop je dat er voor mensen met hart- en vaatziekten uitkomt?
“Iedereen wordt blootgesteld aan de omgeving waarin we leven. Een gezonde leefstijl helpt progressie van cardio-metabole ziekten tegen te gaan. Een gezonde omgeving kan hierbij dus helpen voor mensen die al een hartvaataandoeningen hebben. Op die manier houden we zorg toegankelijk.”

Op tijd ontdekken

Voorzitter: prof. dr. Fabrice Martens, hoogleraar Preventieve cardiologie (Amsterdam UMC)
Vicevoorzitter: prof. dr. Eric Moll van Charante, hoogleraar Cardiovasculair risicomanagement in een multi-etnische populatie (Amsterdam UMC)

Wat heb je met dit thema?
Fabrice Martens: "Als hoogleraar preventieve cardiologie spreekt het voor zich dat ik voorkomen beter vind dan genezen. Het tijdig opsporen en bewust maken van individuen met een onbewust hoog cardiovasculair risico en daardoor een groot behandeleffect, zal enorm bijdragen aan de beteugeling van de alsmaar toenemende cardiovasculaire ellende, met name op oudere leeftijd. Natuurlijk moeten we daarbij opletten dat we betaalbare en nauwkeurige opsporingsmiddelen inzetten en niet gezonde mensen ziekten aanpraten. En goede afspraken maken wie waar verantwoordelijk voor is in het proces."

Fabrice Martens (voorzitter werkgroep hart- en vaatagenda)

Wat hoop je dat er voor mensen met hart- en vaatziekten uitkomt?
"Wanneer we mensen zo vroeg mogelijk bewust kunnen laten worden van de risico's die ze lopen op hart- en vaatziekten en de vele succesvolle behandelmogelijkheden, kan er veel cardiovasculaire ellende op latere leeftijd voorkomen worden. Daarnaast hoop ik dat de overheid hierin ook nog meer haar verantwoordelijkheid neemt. Er wordt tegenwoordig gedacht dat we hart- en vaatziekten, in tegenstelling tot kanker, wel onder controle hebben en vaak het resultaat zijn van een ongezonde leefstijl. Dat is zeker niet altijd het geval."

Behandel op maat

Voorzitter: dr. Jannick Dorresteijn, internist-vasculair geneeskundige (UMC Utrecht)
Vicevoorzitter: prof. dr. ir. Eric Boersma, hoogleraar Klinische epidemiologie van hart- en vaatziekten (Erasmus MC)  

Wat heb je met dit thema?
Jannick Dorresteijn: "Mijn onderzoek richt zich op het voorspellen wie er ziek wordt op basis van big data. Als je dat weet, kunnen patiënt en zorgverlener samen betere beslissingen nemen over de beste behandeling per persoon."

Jannick Dorresteijn (voorzitter werkgroep hart- en vaatagenda)

Wat hoop je dat er voor mensen met hart- en vaatziekten uitkomt?
"Verminderen van ziektelast door hart- en vaatproblemen door behandeling en preventie op maat aan te bieden aan personen die dat het hardst nodig hebben."

Hartfalen aanpakken

Voorzitter: drs. Petra van Pol, hoofd afdeling cardiologie (OLVG)
Vicevoorzitter: prof. dr. Marie-José Goumans, hoogleraar Moleculaire cardiovasculaire biologie (LUMC) 

Wat heb je met dit thema?
Petra van Pol: “Ik ben al vijfentwintig jaar cardioloog met bijzondere aandacht voor hartfalen. Een ziekte met een grillig verloop en een slechtere prognose dan de meeste vormen van kanker en dat weten veel mensen niet.”

Petra van Pol (voorzitter werkgroep hart- en vaatagenda)

Wat hoop je dat er voor mensen met hart- en vaatziekten uitkomt?
“Ik hoop dat we voor patiënten en naasten meer bekendheid creëren in de maatschappij over deze ziekte en over de impact op het leven van deze ziekte. Daarnaast dat we meer kennis vergaren over hartfalen, in al zijn facetten. We willen hartfalen beter gaan begrijpen en behandelen. Samen inzetten om de kwaliteit van leven en de overleving voor alle patiënten te verbeteren.”