Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Het onderzoek van TargED bouwt voort op werk van de afdeling CDL Research van het UMC Utrecht door wetenschappers Coen Maas en Steven de Maat. In dit onderzoek werd het mogelijk gunstige effect van dit middel bij herseninfarcten ontdekt. Het onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door een Young Investigator Award voucher 2019 uit het CVON-programma CONTRAST, medegefinancierd door de Hartstichting.

Investering maakt belangrijke stappen mogelijk
Om een geneesmiddel te ontwikkelen op basis van onderzoeksresultaten, is het bedrijfsleven nodig. Maar de resultaten uit wetenschappelijk onderzoek zijn vaak nog niet rijp voor grote investeringen van bedrijven. Met de nieuwe investering kan TargED Biopharmaceuticals de noodzakelijke vervolgtests uitvoeren. TargED krijgt in totaal 1,3 miljoen startfinanciering. Naast het FIRST-fonds investeren ook Utrecht Health Seed Fund, Curie Capital en een publiek-private samenwerking met UMC Utrecht, gesteund door Health~Holland.

Gebruik van kennis
De Hartstichting vindt het belangrijk dat er stappen worden genomen om kennis verkregen uit onderzoek zo snel mogelijk toegankelijk te maken voor patiënten en heeft mede daarom zich sterk gemaakt voor de oprichting van de Dutch CardioVascular Alliance in 2018.

Floris Italianer, directeur van de Hartstichting:
“Het is één van de topprioriteiten van de Hartstichting dat meer mensen een beroerte overleven, en er goed van herstellen. We investeren in wetenschappelijk onderzoek naar beroerte. Daarnaast helpen we wetenschappers steeds meer bij de vervolgstappen ná het onderzoek. De opzet van dit investeringsfonds is daarvan een voorbeeld.”

Over de samenwerking en investering
FIRST staat voor Fonds InvesteringsRijpe Starters en is eerder dit jaar opgericht door RegMed XB en de DCVA om het gat tussen onderzoek en bedrijfsleven te overbruggen. Het fonds wordt vanuit de overheid ondersteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Impact officer Margien Boels van de DCVA is actief op zoek naar kansen binnen de consortia van de DCVA en begeleidt onderzoekers bij vervolgstappen. Onafhankelijke experts bepalen in welke projecten het FIRST-fonds investeert.

Wiek van Gilst, voorzitter van het Programma Management Team DCVA:
“Het belangrijkste doel van DCVA is dat veelbelovende resultaten uit onderzoek zo snel mogelijk leiden tot nieuwe behandelingen voor patiënten zodat de ziektelast door hart- en vaatziekten omlaag gaat. Dit is een mooi concreet eerste succes van de valorisatiewerkgroep, die onze onderzoekers bijstaat bij de vervolgstappen ná het onderzoek.”

Nieuwsbrief voor professionals

Altijd op de hoogte van de actualiteiten rondom financieringsmogelijkheden, projecten en evenementen? Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Interessant voor jou

Geen resultaten gevonden.