Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Hart- en vaatpatiënten kunnen ernstig ziek worden door het coronavirus en hebben een grotere kans om eraan te overlijden. Ook kan COVID-19 hartklachten geven bij mensen die daarvoor gezond waren. Voor een betere behandeling is het nodig om zo snel mogelijk informatie uit te wisselen tussen ziekenhuizen. Om dat mogelijk te maken, hebben cardiologen samen met partners van de Dutch CardioVascular Alliance een registratie opgezet: de CAPACITY-COVID-registratie.

Veel ziekenhuizen doen al mee

Van de 71 Nederlandse ziekenhuizen die cardiovasculaire zorg bieden, zijn er al 39 ziekenhuizen betrokken bij de registratie.  Ook internationaal sluiten zich steeds meer landen en centra aan. Totaal doen er 57 ziekenhuizen uit 10 verschillende landen mee.  Samen hebben zij bijna 4000 patiënten geïncludeerd, waarvan meer dan 2800 met follow-up tot ontslag of overlijden.

Eerste resultaten

Bij opgenomen patiënten met COVID-19 komen hart- en vaatziekten vaak voor. In de groep geïncludeerde patiënten lijkt het erop dat ernstige complicaties aan het hart en sterfte door het hart beperkt zijn.

Dit is wat we bij de eerste rapportage (12 mei 2020) weten van de patiënten die met COVID-19 zijn opgenomen:

  • de mediane leeftijd is 71 jaar
  • 62% is man
  • gemiddeld is er overgewicht (BMI 28.1)
  • bijna de helft (46.5%) heeft een voorgeschiedenis met hart- en vaatziekten
  • hierbij zijn een hartinfarct en hartritmestoornissen het meest voorkomend


Gedurende de behandeling in het ziekenhuis treedt er bij ongeveer 1 op de 7 patiënten (15%) een complicatie aan het hart op. Uiteindelijk overlijdt ongeveer 1 op 4 (23.9%) patiënten in het ziekenhuis, en in 4.9% is het hart de oorzaak van het overlijden.

Nieuwe rapportages

Het aantal inclusies stijgt dagelijks en er is nog veel data te verwerken en te analyseren. Het CAPACITY-team zal regelmatig nieuwe rapportages opleveren. Deze zullen te vinden zijn op hartenvaatcijfers.nl: de gezamenlijke cijferwebsite van de Hartstichting en de Nederlandse hartregistratie (NHR).

Op de hoogte blijven?

Altijd op de hoogte van de actualiteiten rondom financieringsmogelijkheden, projecten en evenementen? Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief voor professionals.

Interessant voor jou

Het laatste nieuws voor professionals

Geen resultaten gevonden.