Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Een jaar na het eerste overleg van het CAPACITY COVID-projectteam, publiceert de onderzoeksgroep, bijeengebracht door de Dutch CardioVascular Alliance, de uitkomst van onderzoek naar ruim 10.000 coronapatiënten in 16 landen.

De resultaten laten zien dat van de coronapatiënten met een hartziekte die in het ziekenhuis opgenomen worden, patiënten met ernstig hartfalen de grootste kans hebben om te overlijden. Coronapatiënten met andere hartaandoeningen, waaronder een eerder hartinfarct, lijken minder risico te lopen. De Hartstichting financierde het onderzoek.

Hogere sterfte bij hogere leeftijd en meerdere ziektes

De sterfte door corona stijgt naarmate de leeftijd toeneemt: van de coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis sterft 2% bij jongeren (18-25 jaar) en 41,6% bij ouderen (> 85 jaar). Omdat patiënten met hart- en vaatziekten vaak ouder zijn en ook andere ziektes hebben, is de sterfte in deze groep ook hoger (30,3%) dan bij mensen zonder hart- en vaatziekten (15,7%). Mensen die op de intensive care terechtkomen hebben vaker hartcomplicaties. Ook treden hartcomplicaties in het ziekenhuis vaker op bij mensen die al een hartaandoening hadden voordat ze met corona in het ziekenhuis werden opgenomen.

Ondersteuning vanuit de Hartstichting

De Hartstichting ondersteunde de start van de CAPACITY-COVID registratie en hielp met het leggen van internationale contacten. Ook inventariseerden we samen met patiëntenvereniging Hartenraad vragen van patiënten om mee te nemen in dit onderzoek. De registratie is een mooi voorbeeld van het belang van interdisciplinaire samenwerking om onderzoek snel en goed op te kunnen zetten en onderschrijft het belang van de samenwerking in de Dutch CardioVascular Alliance.

Extra risico bij ernstig hartfalen, minder bij hartinfarct

Los van leeftijd en geslacht hebben coronapatiënten met ernstig hartfalen 43% meer kans om te overlijden dan andere coronapatiënten in het ziekenhuis. Het effect van andere hartaandoeningen, waaronder een eerder doorgemaakt hartinfarct, lijkt minder groot. Dat coronapatiënten met hartfalen meer kans hebben om in het ziekenhuis opgenomen te worden, was al bekend.

Coronaklachten verschillen per leeftijd

De onderzoekers zagen geen verschillen in klachten door corona tussen ziekenhuispatiënten met en zonder hartaandoeningen, maar wel tussen leeftijdsgroepen. Tussen de 45 en 65 jaar zijn koorts, hoesten en benauwdheid de meest voorkomende klachten. Koorts en benauwdheid kwamen minder vaak voor bij andere leeftijdsgroepen. Klachten van reukverlies kwamen vooral voor bij jongere patiënten en veel minder bij patiënten boven de 65 jaar.

Over CAPACITY-COVID

Deze resultaten komen uit de CAPACITY-COVID-registratie en de LEOSS-registratie.
CAPACITY-COVID is een samenwerking van:

  • Harteraad;
  • Hartstichting;
  • Nederlandse Hart Registratie (NHR);
  • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC);
  • Netherlands Heart Institute (NL-HI);
  • Werkgroep Cardiologische Centra Nederland (WCN).

Deze partijen zijn onderdeel van de in totaal negentien onderzoeks- en zorgorganisaties die hun krachten hebben gebundeld in de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). Binnen de DCVA werken ze samen en brengen ze geld bij elkaar om oplossingen voor hart- en vaatziekten te versnellen. Het onderzoek is uitgevoerd onder leiding van Folkert Asselbergs (Cardioloog en Hoogleraar) en Marijke Linschoten (promovenda) van UMC Utrecht.

Onderzoek onder ruim 10.000 ziekenhuispatiënten

De onderzoekers registreerden het ziekteverloop van ruim 10.000 coronapatiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen in 16 verschillende landen. Zij vergeleken de gegevens van coronapatiënten met en zonder hartaandoeningen. Dit om meer inzicht te krijgen in de rol van hartaandoeningen bij coronapatiënten. De gegevens werden verzameld tussen maart en november 2020. Patiënten werden gevolgd vanaf ziekenhuisopname tot ontslag.

Vervolgonderzoek langetermijneffecten corona op het hart

Onderzoekers van het UMC Utrecht gaan samen met andere ziekenhuizen en de partners van de DCVA ook de lange termijn gevolgen van corona op het hart onderzoeken. Daarvoor gaan ze o.a. hartecho’s maken en vragenlijsten afnemen bij coronapatiënten die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis. Op deze manier willen ze vaststellen of er in de jaren na een ziekenhuisopname een verhoogd risico is op hartaandoeningen en hoe vaak er sprake is van langdurige klachten zoals hartkloppingen en pijn op de borst. Patiënten en artsen zien dit als één van de belangrijkste gebieden waar nog nader onderzoek naar moet worden verricht.

Lees het volledige artikel

Benieuwd naar het complete artikel? Dit staat gepubliceerd op medRxiv.org.