Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Weeda stond bekend als een van de grondleggers van de hartrevalidatie en is 96 jaar geworden. Naast zijn belangrijke werk voor hartrevalidatie in Nederland én daarbuiten was hij ook jarenlang persoonlijk betrokken bij het werk van de Hartstichting.

Weeda studeerde geneeskunde in Utrecht. Na zijn specialisatie interne geneeskunde in Rotterdam trok de cardiologie hem toch meer. Hij verhuisde naar Leiden waar hij in 1960 in het Academisch Ziekenhuis bij professor Snellen, een van de oprichters van de Hartstichting, zijn opleiding deed en als cardioloog ging werken. Niet lang daarna startte hij een geheel nieuw concept: hartrevalidatie na een hartinfarct. Toentertijd nog een nieuw idee.

Het begin van hartrevalidatie in Nederland

Geïnspireerd door verhalen uit de VS, waar mensen na een hartinfarct vaak gewoon weer aan het werk gingen, begon Weeda begin van de zestiger jaren een experiment. Op de verlaten zolder van het Leids academisch ziekenhuis liet hij onder begeleiding in totaal honderd mensen die een hartinfarct hadden doorgemaakt op een hometrainer bewegen. Met groot resultaat:

Vóór die tijd werden mensen na een hartinfarct afgekeurd, nu herstelden de meesten met oefeningen en medische begeleiding weer voldoende om hun werk te kunnen hervatten. Dankzij deze inzichten en de inzet van dr. Weeda en prof. Snellen was in 1971 het eerste poliklinische hartrevalidatiecentrum een feit. In de jaren daarna reisde Weeda in samenwerking met de Hartstichting en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) door Nederland en de rest van Europa om zijn bevindingen te delen. Hartrevalidatie is tot de normale zorg voor de hartpatiënt gaan behoren.

Nauw betrokken bij de Hartstichting

Weeda heeft de oprichting van de Hartstichting in 1964 van dichtbij meegemaakt. Hij is altijd erg betrokken geweest bij ons werk. Zo nam hij van 1979 tot 1985 zitting in onze Wetenschappelijke Adviesraad, waarvan vijf jaar in het bestuur. Ook was hij van 1971 tot 1977 lid van de Commissie voor de Revalidatie van Hartpatiënten. Van diezelfde commissie was hij van 1978 tot 1985 voorzitter. In deze rol organiseerde hij onder andere verschillende themadagen en paneldiscussies en trad hij op als woordvoerder.

Pionier in multidisciplinair samenwerken

Voor het onderzoek van Weeda was er vrijwel geen contact tussen verschillende afdelingen in het ziekenhuis. Na goedkeuring van Snellen zocht Weeda samenwerking met de longgeneeskunde om tijdens de inspanningstrainingen longfunctie te meten. Een samenwerking die nu niet meer weg te denken is. Later in het hartrevalidatiecentrum ging hij nog veel verder. Het revalidatieteam bestond naast cardiologen en longartsen uit fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, arbeidsdeskundigen en psychologen.

Gedreven en vriendelijk

Medewerkers van de Hartstichting die destijds met Weeda hebben gewerkt herinneren hem zich als een gedreven, vriendelijke en zeer toegankelijke voorvechter van de hartrevalidatie in Nederland bij wie de mens en in het bijzonder de patiënt altijd centraal stond.