Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Het gaat om een vervolgfinanciering van het CONTRAST-consortium vanuit het Impuls-programma. De Hartstichting en de Hersenstichting maken dit vervolgonderzoek, waarbij een groot aantal zorginstellingen zijn betrokken, mogelijk om de kans op een goed herstel na een herseninfarct, hersenvliesbloeding of hersenbloeding te vergroten. De grootste winst ligt bij het zo snel mogelijk starten van de juiste behandeling.

Elke seconde telt

Het begint allemaal in de ambulance, waar momenteel de oorzaak van een beroerte niet goed is vast te stellen. Door inzet van nieuwe technologie moet het straks mogelijk zijn om al in de ambulance de juiste diagnose te stellen om vervolgens de patiënt direct naar het meest geschikte behandelziekenhuis te kunnen vervoeren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een slimme badmuts die is uitgerust met elektroden waarmee bij patiënten al in de ambulance een diagnose gesteld kan worden als er vermoeden is van een beroerte.

Revalidatie en chronische zorg verbeteren

Ook na de acute behandeling van een beroerte blijft er zorg en aandacht nodig voor de mensen die het overleven. In eerdere studies van CONTRAST werkten radiologen, neurologen en neurochirurgen nauw samen. Dit heeft al geleid tot verbeteringen van acute behandelingen na een beroerte. In deze vervolgfase sluiten ook revalidatieartsen aan.
Het is voor het eerst in Nederland dat al deze disciplines samenwerken op het gebied van beroerte. Het doel is om de verschillende typen zorg naadloos in elkaar over te laten gaan, zodat ook problemen die later in het leven opspelen aangepakt kunnen worden. In het onderzoek zal een grote groep patiënten langdurig worden gevolgd.

6000 patiënten in klinische studies

Daarnaast gaan zes grote klinische studies van start waarin één of meer nieuwe behandelingen worden getest. In totaal zullen ruim 6000 patiënten aan het onderzoek deelnemen. De verschillende onderzoeken worden met 4 miljoen euro gefinancierd door de Hartstichting en Hersenstichting. Het consortium staat onder leiding van hoogleraar neuroradiologie Aad van der Lugt (Erasmus MC Rotterdam) en hoogleraar acute neurologie Yvo Roos (Amsterdam UMC).

Samen het tij keren

Onderzoek naar de acute behandeling van beroertes is één van de topprioriteiten van de Hartstichting. Veel mensen met een beroerte komen te laat in het ziekenhuis. “Zoals iedereen weet of kan bedenken zijn ons hart, bloedvaten en hersenen sterk met elkaar verbonden”, zegt Hans Snijder, directeur van de Hartstichting. “Ik ben buitengewoon verheugd dat we dit belangrijke onderzoek waarin veel partijen samenwerken samen met de Hersenstichting hebben kunnen opzetten. Niets doen is geen optie, we moeten het tij keren zodat de kwaliteit van leven voor deze patiënten verbetert.”

Een unieke combinatie

Voor de Hersenstichting is het minimaliseren van de ziektelast voor iedereen die met de gevolgen van een beroerte moet leven van groot belang. Kwaliteit van leven en blijven meedoen in de maatschappij staan hoog op de agenda. Dankzij de samenwerking tussen de Hersenstichting en de Hartstichting houdt de zorg voor mensen die een beroerte hebben gehad niet op na de acute behandeling. “Doordat de Hersenstichting en de Hartstichting de handen ineenslaan, maken we de unieke samenwerking tussen de acute zorg en de chronische zorg mogelijk”, aldus Merel Heimens Visser, directeur van de Hersenstichting. “Zo hopen we de 'kloof’ tussen deze twee vakgebieden te dichten en het gehele zorgproces meer als één geheel te laten voelen voor de patiënt.”

Over de samenwerking 

CONTRAST maakt deel uit van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). In de DCVA hebben 22 onderzoeks- en zorgorganisaties hun krachten gebundeld om oplossingen voor hart- en vaatziekten te versnellen. Naast de Hartstichting zijn ook ZonMw en Health~Holland betrokken bij de financiering.

Deze grootschalige studie is een vervolg op eerder onderzoek waaruit bleek dat patiënten beter en sneller herstellen als een afgesloten bloedvat snel wordt opengemaakt. Patiënten hebben hierdoor minder hersenschade, minder neurologische klachten en functioneren beter in het dagelijks leven. Dit leidde tot een nieuwe behandeling die inmiddels steeds vaker wereldwijd wordt toegepast.

Nieuwsbrief voor professionals

Altijd op de hoogte van de actualiteiten rondom financieringsmogelijkheden, projecten en evenementen? Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.