Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

De website geeft inzicht in landelijke trends, bevat artikelen en de NHR-jaarrapportage. Je kunt eenvoudig zoeken, bijvoorbeeld via ziektebeelden of behandelresultaten. Het is zelfs mogelijk om cijfers van behandelresultaten op ziekenhuisniveau te bekijken. Hart & Vaatcijfers is openbaar, gratis toegankelijk en richt zich primair op zorgverleners, onderzoekers en beleidsmakers.

“Het is ongelofelijk belangrijk om inzicht te hebben in de demografie van hart- en vaatziekten en de kwaliteit van zorg”, aldus Rebecca Abma-Schouten, manager onderzoek & zorginnovatie bij de Hartstichting. “Door deze cijfers actief te gebruiken en delen, kunnen we samen werken aan en onderzoek doen naar de best mogelijke zorg”. Bij elk artikel staat aangegeven wat de bron van de data is. De informatie is vrij te gebruiken mits duidelijk wordt aangegeven dat deze afkomstig is van Hart & Vaatcijfers.

Online analysetool

In het najaar volgt een nieuwe functionaliteit. Bezoekers kunnen dan zelf analyses uitvoeren met de beschikbare data. Zo kan bijvoorbeeld gekeken worden naar het aantal uitgevoerde operaties per jaar, of naar behandelresultaten specifiek voor acute of planbare zorg. De verwachting is dat de beschikbare informatie hierdoor ook voor patiënten toegankelijk wordt gemaakt.

Samenwerking

De NHR en de Hartstichting werken nauw samen en bieden cijfers over diverse ziektebeelden en behandelingen. Naast deze informatie wordt gebruik gemaakt van data van onder andere het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Nederlands instituut voor onderzoek van de eerstelijnsgezondheidszorg (NIVEL) en Stichting Dutch Hospital Data (DHD). Het resultaat: alle relevante data op één betrouwbare plek. Een externe adviesgroep helpt bij het bewaken van de kwaliteit en het selecteren van nieuwe onderwerpen.

Ontdek de nieuwe website

Hart & Vaatcijfers is openbaar, gratis toegankelijk en richt zich primair op zorgverleners, onderzoekers en beleidsmakers.