Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Om te bepalen welk onderzoek financiering kan krijgen, zijn objectieve besluitvorming en transparante procedures essentieel. De Hartstichting is al meerdere jaren actief om haar procedures te blijven verbeteren. Om dit kracht bij te zetten, hebben we het Europese verdrag ondertekend. Het verdrag bevat principes, toezeggingen en tijdschema’s voor hervormingen. Door samen te werken kunnen we ervaringen uitwisselen en daarmee de kwaliteit en impact van hart- en vaatonderzoek verder verbeteren.

Onderdeel van coalitie

Door het verdrag te ondertekenen, treedt de Hartstichting automatisch toe tot de Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA). Deze coalitie is opgezet in januari 2022 en bestaat inmiddels uit ruim 600 leden uit de hele wereld. De betrokken organisaties vertegenwoordigen een brede groep, het zijn niet alleen onderzoeksfinanciers zelf, maar bijvoorbeeld ook wetenschappelijke verenigingen en nationale autoriteiten. Vanuit Nederland zijn onder meer NWO, ZonMW en alle Nederlandse universiteiten betrokken.

 • Dit zijn de 10 uitgangspunten van het verdrag

  Core commitments

  • Recognise the diversity of contributions to, and careers in, research in accordance with the needs and nature of the research;
  • Base research assessment primarily on qualitative evaluation for which peer review is central, supported by responsible use of quantitative indicators;
  • Abandon inappropriate uses in research assessment of journal- and publication-based metrics, in particular inappropriate uses of Journal Impact Factor (JIF) and h-index;
  • Avoid the use of rankings of research organisations in research assessment.

  Supporting commitments

  • Commit resources to reforming research assessment as is needed to achieve the organisational changes committed to;
  • Review and develop research assessment criteria, tools and processes.

  Criteria for researchers and projects

  • Raise awareness of research assessment reform and provide transparent communication, guidance, and training on assessment criteria and processes as well as their use;
  • Exchange practices and experiences to enable mutual learning within and beyond the Coalition;
  • Communicate progress made on adherence to the principles and implementation of the Commitments;
  • Valuate practices, criteria and tools based on solid evidence and the state-of-the-art in research on research, and make data openly available for evidence gathering and research.

We merken dat de uitgangspunten van het verdrag goed passen bij onze al ingevoerde of voorgenomen verbeteringen in onze beoordelingsprocedure. Met de ondertekening zegt de Hartstichting toe om binnen een jaar een stappenplan aan te leveren. Over vijf jaar rapporteren we de voortgang.

Nieuwsbrief voor professionals

Altijd op de hoogte van de actualiteiten rondom financieringsmogelijkheden, projecten en evenementen? Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.