Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Teruglopende inclusies, geen experimenten door noodgedwongen thuiswerken, geen tijd voor onderzoek door extra klinische taken: het coronavirus heeft op verschillende manieren gezorgd voor vertraging in onderzoek. De afgelopen periode heeft de Hartstichting geïnventariseerd wat de gevolgen van de coronacrisis zijn voor onze onderzoeksprojecten. We hebben de onderzoeksleiders gevraagd in welke mate zij financiële schade en vertraging van het project verwachten.

Merendeel vertraagd

Tot nu toe hebben onderzoeksleiders van 93 projecten onze vragenlijst ingevuld en geretourneerd. Een ruime meerderheid (61%) gaf aan een vertraging van zes maanden of langer te verwachten. Nog eens 17% verwacht een vertraging van minder dan zes maanden. Ongeveer een kwart (22%) van de onderzoekers geeft aan geen of nauwelijks vertraging te verwachten. Het gaat hier over het algemeen om onderzoek dat bijna is afgerond of onderzoek van een aard die geen invloed van de maatregelen ondervindt, bijvoorbeeld databaseonderzoek. We zijn nog aan het uitzoeken wat de omvang van de financiële schade door de vertragingen is.
Cirkeldiagram vertraging bij projecten corona. 61 procent heeft meer dan zes maanden vertraging

Gedeelde zorgen

Net als de onderzoekers, maakt ook de Hartstichting zich zorgen over het opvangen van de problemen als gevolg van vertragingen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met onderzoekers met een tijdelijk contract, die tegen het einde van hun dienstverband aanlopen en te maken hebben met vertraging van hun onderzoek vanwege COVID-19? De nieuwe CAO van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) heeft hier inmiddels budget voor vrijgemaakt. Tijdelijke dienstverbanden kunnen daarmee verlengd worden. Heb jij een tijdelijk contract en heeft jouw onderzoek vertraging opgelopen? Vraag dan binnen je universiteit naar de mogelijkheden.

Nog geen oplossing voor UMC's

De universitair medische centra hebben nog geen maatregelen gepubliceerd om deze problemen op te lossen. Wel is de Nederlandse Federatie van Universiteiten (NFU) samen met de Samenwerkende GezondheidsFondsen (SGF) in gesprek met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om te zoeken naar een oplossing.

Rol van de Hartstichting

De Hartstichting financiert belangrijk onderzoek dat grotendeels op UMC's wordt uitgevoerd. Vanwege de gevolgen van de coronacrisis voor de Hartstichting kunnen we geen directe financiële steun bieden. Wel werken we als lid van de SGF mee aan de lobby richting het ministerie. We vinden het erg belangrijk dat ook de UMC-onderzoekers, met al het extra werk dat zij deze periode hebben verricht, zich geen zorgen hoeven te maken om hun dienstverband. Iedereen moet in staat gesteld worden om zijn of haar onderzoek op een goede manier af te ronden. Alleen dan kunnen de resultaten van onderzoek verder gebracht worden naar oplossingen om hart- en vaatziekten eerder op te sporen en beter en sneller te behandelen.

Houd ons op de hoogte

Wij vragen onderzoekers die door de Hartstichting gefinancierd onderzoek doen in gesprek te blijven met hun leidinggevenden en het bestuur van hun organisatie. Houd ook de Hartstichting op de hoogte van de status van het onderzoek. Verandert er iets in de situatie? Bijvoorbeeld door nieuwe regelgeving? Laat het ons weten. Mail naar [email protected] of rechtstreeks naar jouw contactpersoon.

Onderzoekers bedankt!

We willen alle onderzoekers bedanken voor hun inzet, veerkracht en feedback. Samen zoeken we naar oplossingen voor de problemen waar jullie tegenaan lopen.