Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Door prioriteit te geven aan onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen kunnen we cruciale inzichten verkrijgen in sekse- en genderspecifieke factoren. Zo kunnen we bijdragen aan de vroege opsporing van hart- en vaatziekten én op maat gemaakte preventiestrategieën en behandelingen.

Waar is volgens jou financiering voor nodig?

We willen dringende onderzoeksbehoeften voor de cardiovasculaire gezondheid van vrouwen identificeren. Daarom vragen we de internationale onderzoeksgemeenschap om hulp. We roepen onderzoekers en zorgprofessionals op om informatie en kennis te delen. Hiervoor heeft het Global Cardiovascular Research Funders Forum (GCRFF) een vragenlijst gemaakt, deze bestaat uit vier korte vragen. Zo kun je bijdragen aan het vormgeven van toekomstige internationale financieringprogramma's.

Ga naar de vragenlijst, deze is in het Engels. Je kunt deze invullen tot 15 januari.

Internationale samenwerking

Het GCRFF is een samenwerkingsverband van twaalf grote internationale financiers van cardiovasculair onderzoek. Dit zijn zowel gezondheidsfondsen, waaronder de Hartstichting, als overheidsfinanciers. Een van de doelen van het GCRFF is het identificeren van internationale kansen voor financiering en hier concrete activiteiten aan koppelen.

Het GCRFF wil, mede op initiatief van de Hartstichting, onderzoek stimuleren dat bijdraagt aan het inhalen van de kennisachterstand op en een betere hart- en vaatgezondheid van vrouwen. De werktitel van dit initiatief is het Women’s Cardiovascular Health Research Initiative (WCHRI). Als eerste stap zetten we in alle landen van de GCRFF-leden een vragenlijst uit om te inventariseren:

  • Wat zijn de meest urgente vraagstukken?
  • Hoe kunnen we deze vraagstukken aanpakken?
  • Welke belangrijke initiatieven zijn er al?

De Hartstichting heeft de intentie om bij te dragen aan een nieuw op te zetten internationaal onderzoeksprogramma van de GCRFF naar hart- en vaatziekten bij vrouwen.