Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

De zogeheten MR CLEAN-MED-studie onderzocht de effectiviteit en veiligheid van het gebruik van bloedverdunners acetylsalicylzuur en heparine tijdens de katheterbehandeling bij herseninfarcten. Vandaag publiceerde de onderzoekers hun resultaten. Die lieten zien dat bij patiënten die de bloedverdunners kregen toegediend, ongeveer twee keer zo vaak ernstige hersenbloedingen voorkwamen dan bij patiënten die deze middelen niet kregen. Het ging om 14 procent van de patiënten in de acetylsalicylzuurgroep en 13 procent in de heparinegroep, versus 7 procent van de patiënten in de controlegroep. Bovendien waren er geen aanwijzingen dat patiënten beter herstelden als zij acetylsalicylzuur of heparine kregen toegediend. In totaal deden 628 patiënten mee aan de studie, voordat deze vanwege de bevindingen vroegtijdig werd gestopt.

Katheterbehandeling bij een herseninfarct

Een herseninfarct treedt op wanneer een bloedstolsel vastloopt in de slagaders van de hersenen. Tot enkele jaren terug werd dit enkel behandeld met antistollingsmiddelen. Bij een katheterbehandeling wordt het bloedstolsel met een katheter verwijderd. Deze aanpak werd de standaard nadat de MR CLEAN-studie in 2015 uitwees dat deze zorgt voor minder hersenschade en een beter herstel. Toch leidt de nieuwe behandeling niet altijd tot betere uitkomsten. Dat komt omdat het stolsel vaak niet volledig kan worden verwijderd en kleinere bloedvaten afgesloten blijven. Daarom werden vaak tijdens de katheterbehandeling van een herseninfarct bloedverdunners toegediend via een infuus.

Invloed op richtlijnen

Uit eerdere studies kwamen aanwijzingen dat het geven van antistollingsmiddelen tijdens de katheterbehandeling mogelijk een gunstig effect heeft. Een deel van de artsen vond deze eerdere resultaten reden genoeg om het al toe te passen. Aanvullende heparine werd in ongeveer eenderde van de katheterbehandelingen gegeven en aanvullende aspirine in ongeveer een kwart van de behandelingen. De onderzoekers van de MR CLEAN-MED-trial verwachten dat hun resultaten wereldwijd de richtlijnen voor toediening van bloed verdunnende medicatie tijdens de katheterbehandeling van een herseninfarct zullen veranderen. ‘Hierdoor kunnen wereldwijd een groot aantal ernstige hersenbloedingen voorkomen worden’, stelt neuroloog in opleiding en eerste auteur Wouter van der Steen van het Erasmus MC te Rotterdam.

Betrokkenheid Hartstichting

De katheterbehandeling is voortgekomen uit het MR-CLEAN-onderzoek dat de Hartstichting heeft gefinancierd. De nieuwe MR-CLEAN-MED-studie is onderdeel van CONTRAST, het landelijk consortium dat de Hartstichting financiert om uitvoering te geven aan thema 4 van de onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten: “Acute behandeling van beroertes”. Hoewel de Hartstichting deze specifieke deelstudie niet financierde, vinden we het belangrijk dat deze negatieve resultaten gepubliceerd zijn. Zo kunnen ze bijdragen aan een betere behandeling van beroertes. Ook de aankomende jaren investeren we in dit onderwerp. We willen voor alle mensen met een beroerte zo snel mogelijk de beste behandeling, afgestemd op de individuele patiënt. Zo voorkomen of beperken we hersenschade door beroertes. Veel meer patiënten overleven hierdoor een beroerte en leiden hun dagelijks leven daarna weer zelfstandig.

Over het onderzoek

Aan de MR CLEAN MED-studie namen 15 centra in Nederland deel: Albert Schweitzer ziekenhuis, Amphia Ziekenhuis, Amsterdam UMC, Catharina ziekenhuis, Erasmus MC, Haaglanden Medisch Centrum, HagaZiekenhuis, Isala Klinieken, Maastricht Universitair Medisch Centrum, Sint Antonius ziekenhuis, Elisabeth TweeSteden ziekenhuis, Universitair Medisch Centrum Groningen, Radboudumc, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Ziekenhuis Rijnstate.

Het onderzoek werd geleid door prof. dr. Diederik Dippel en prof. dr. Aad van der Lugt van het Erasmus MC.

Interessant voor jou

Het laatste nieuws voor professionals

Geen resultaten gevonden.