Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Atriumfibrilleren is een van de grote cardiovasculaire uitdagingen van deze tijd en is daarom ook als prioriteit benoemd binnen de onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten. Met die reden heeft de Hartstichting vier kwartiermakers uitgenodigd om een landelijk consortium rondom dit thema te helpen formeren. Het gaat om een vervolgfinanciering van het RACE V-onderzoek vanuit het Impuls-programma. In totaal stelt de Hartstichting maximaal 3 miljoen euro beschikbaar. Het nieuwe consortium wordt onderdeel van de Dutch CardioVascular Alliance en zal een belangrijk instrument zijn in het eerder herkenen en beter behandelen van atriumfibrilleren.

Kwartiermakers 

 • Prof. dr. Isabelle van Gelder, UMCG, cardioloog met speciale aandacht voor elektrofysiologie en ritmestoornissen;
 • Prof. dr. Uli Schotten, UM, hoogleraar cardiale elektrofysiologie;
 • Prof. dr. Michiel Rienstra, UMCG, cardioloog met speciale aandacht voor atriumfibrilleren en hartfalen;
 • Dr. Jordi Heijman, UM, onderzoeker met speciale aandacht voor ritmestoornissen en computer modellering.

Meer over de consortia

 • Meer over RaceV

  Het Race V-consortium doet klinisch en mechanistisch onderzoek naar de oorzaken van de progressie van atriumfibrilleren. De volledige titel van het onderzoek luidt: Reappraisal of Atrial Fibrillation: Interaction between hyperCoagulability, Electrical remodeling, and Vascular Destabilisation in the Progression of AF. De onderzoeksleiders van RACE V zijn prof. dr. Isabelle van Gelder en prof. dr. Uli Schotten.

 • Meer over het Impuls-programma

  Met het Impuls-programma krijgen succesvolle consortia de mogelijkheid om zonder vertraging verder te werken. Hierdoor kunnen succesvolle onderzoeksresultaten snel doorontwikkeld worden naar concrete oplossingen die de zorg voor hart- en vaatpatiënten verbeteren. Consortia die in aanmerking komen voor het Impuls-programma dragen bij aan één van de thema’s van de onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten en aan thema’s met een hoge impact op het terugdringen van de door hart- en vaatziekten veroorzaakte ziektelast.

  Multidisciplinaire werkgemeenschappen 
  Kenmerkend voor het Impuls-programma is het creëren van inclusieve werkgemeenschappen van academische onderzoekers, artsen, bedrijven en andere potentiële stakeholders rondom goed gedefinieerde thema’s. Deze samenwerking brengt alle expertise bijeen die nodig is voor het oplossen van complexe vraagstukken en het sneller naar de praktijk brengen van veelbelovende onderzoeksresultaten.

 • Over DCVA

  De Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) is een samenwerkingsverband van op dit moment 19 organisaties die de gezamenlijke ambitie hebben uitgesproken om de cardiovasculaire ziektelast in 2030 met een kwart te verminderen. Deze bundeling van krachten op landelijk niveau moet ertoe leiden dat we hart- en vaatziekten eerder kunnen opsporen, oplossingen sneller ontwikkelen én naar de patiënt brengen en evalueren. 

 • Meer over de focus van het consortium

  De focus van het nieuw te vormen consortium zal liggen op het verbeteren van de risico-inschatting van patiënten met atriumfibrilleren. Hierdoor zal het uiteindelijk mogelijk zijn om patiënten een meer persoonsgerichte behandeling aan te bieden. Het programma zal enerzijds bestaan uit klinische activiteiten die zich richten op de implementatie van risicoprofielen. Anderzijds is er ruimte voor studies die meer inzichten moeten geven in de moleculaire, elektrische en andere mechanistische factoren die een rol spelen bij de progressie van atriumfibrilleren. Inclusiviteit en samenwerking met bestaande initiatieven zijn belangrijke pijlers van het consortium. Een uitgebreide beschrijving van het programma kun je bij de kwartiermakers opvragen.

Deadline verlopen

Het is niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen. De deadline was dinsdag 16 november 2021 om 14:00 uur. Je kunt nog wel ter informatie de brochure bekijken.

Op deze call kun je niet meer reageren. Bekijk de calls die momenteel open staan.