Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Landelijk consortium atriumfibrilleren

Landelijk consortium atriumfibrilleren

Landelijk consortium atriumfibrilleren

Het verbeteren van de zorg voor patiënten met atriumfibrilleren en het verlagen van de ziektelast. Een nieuw te vormen consortium gaat hiervoor zorgen. Denk je een waardevolle bijdrage aan het consortium te kunnen leveren? Neem dan contact op met een van de kwartiermakers.

Atriumfibrilleren is een van de grote cardiovasculaire uitdagingen van deze tijd en is daarom ook als prioriteit benoemd binnen de onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten. Met die reden heeft de Hartstichting vier kwartiermakers uitgenodigd om een landelijk consortium rondom dit thema te helpen formeren. Het gaat om een vervolgfinanciering van het RACE V-onderzoek vanuit het Impuls-programma. In totaal stelt de Hartstichting maximaal 3 miljoen euro beschikbaar. Het nieuwe consortium wordt onderdeel van de Dutch CardioVascular Alliance en zal een belangrijk instrument zijn in het eerder herkenen en beter behandelen van atriumfibrilleren.

Kwartiermakers 

  • Prof. dr. Isabelle van Gelder, UMCG, cardioloog met speciale aandacht voor elektrofysiologie en ritmestoornissen;
  • Prof. dr. Uli Schotten, UM, hoogleraar cardiale elektrofysiologie;
  • Prof. dr. Michiel Rienstra, UMCG, cardioloog met speciale aandacht voor atriumfibrilleren en hartfalen;
  • Dr. Jordi Heijman, UM, onderzoeker met speciale aandacht voor ritmestoornissen en computer modellering.

Meer over Race V

Het Race V-consortium doet klinisch en mechanistisch onderzoek naar de oorzaken van de progressie van atriumfibrilleren. De volledige titel van het onderzoek luidt: Reappraisal of Atrial Fibrillation: Interaction between hyperCoagulability, Electrical remodeling, and Vascular Destabilisation in the Progression of AF. De onderzoeksleiders van RACE V zijn prof. dr. Isabelle van Gelder en prof. dr. Uli Schotten.

Meer over het Impuls-programma

Met het Impuls-programma krijgen succesvolle consortia de mogelijkheid om zonder vertraging verder te werken. Hierdoor kunnen succesvolle onderzoeksresultaten snel doorontwikkeld worden naar concrete oplossingen die de zorg voor hart- en vaatpatiënten verbeteren. Consortia die in aanmerking komen voor het Impuls-programma dragen bij aan één van de thema’s van de onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten en aan thema’s met een hoge impact op het terugdringen van de door hart- en vaatziekten veroorzaakte ziektelast.

Multidisciplinaire werkgemeenschappen 

Kenmerkend voor het Impuls-programma is het creëren van inclusieve werkgemeenschappen van academische onderzoekers, artsen, bedrijven en andere potentiële stakeholders rondom goed gedefinieerde thema’s. Deze samenwerking brengt alle expertise bijeen die nodig is voor het oplossen van complexe vraagstukken en het sneller naar de praktijk brengen van veelbelovende onderzoeksresultaten.

Meer over de DCVA

De Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) is een samenwerkingsverband van op dit moment 19 organisaties die de gezamenlijke ambitie hebben uitgesproken om de cardiovasculaire ziektelast in 2030 met een kwart te verminderen. Deze bundeling van krachten op landelijk niveau moet ertoe leiden dat we hart- en vaatziekten eerder kunnen opsporen, oplossingen sneller ontwikkelen én naar de patiënt brengen en evalueren.

Meer over de focus van het nieuwe consortium

De focus van het nieuw te vormen consortium zal liggen op het verbeteren van de risico-inschatting van patiënten met atriumfibrilleren. Hierdoor zal het uiteindelijk mogelijk zijn om patiënten een meer persoonsgerichte behandeling aan te bieden. Het programma zal enerzijds bestaan uit klinische activiteiten die zich richten op de implementatie van risicoprofielen. Anderzijds is er ruimte voor studies die meer inzichten moeten geven in de moleculaire, elektrische en andere mechanistische factoren die een rol spelen bij de progressie van atriumfibrilleren. Inclusiviteit en samenwerking met bestaande initiatieven zijn belangrijke pijlers van het consortium. Een uitgebreide beschrijving van het programma kun je bij de kwartiermakers opvragen.

Sluit aan bij het consortium

Doe jij onderzoek dat grenst aan dit consortium? En denk je een waardevolle bijdrage te kunnen leveren? Lees dan goed de brochure en neem contact op met de kwartiermakers. 

> Download de brochure
> Stuur een e-mail aan prof. dr. Isabelle van Gelder
> Stuur een e-mail aan prof.  dr. Uli Schotten
> Stuur een e-mail aan prof.  dr. Michiel Rienstra
> Stuur een e-mail aan dr. Jordi Heijman

Deadline! De deadline voor het indienen van de aanvraag is dinsdag 16 november 2021 om 14:00 uur.

Contact 

Heb je vragen aan de Hartstichting over het Impuls-programma? Neem contact op met de verantwoordelijk researchmanager Joost Leenders: j.leenders@hartstichting.nl, 070-3155508.

Meer lezen

CUSTOM-AF, voor eerder opsporen en beter behandelen atriumfibrilleren

CUSTOM-AF, voor eerder opsporen en beter behandelen atriumfibrilleren

Impuls-programma voor thema's erfelijke hartziekten, hartfalen en atriumfibrilleren

Impuls-programma voor thema's erfelijke hartziekten, hartfalen en atriumfibrilleren

Samenwerking binnen de Dutch Cardiovascular Alliance

Samenwerking binnen de Dutch Cardiovascular Alliance