Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Dagelijks worden we verleid om gezonder te leven. Met gezonde kookboeken, gezondheids-apps of speciale leefstijlcoaches. Ondanks deze hulpmiddelen houden veel mensen het in de praktijk niet vol om gezond te eten en voldoende te bewegen. De Hartstichting investeert daarom sinds 2016 samen met ZonMw in totaal 7,5 miljoen euro in onderzoek naar het volhouden van een gezonde leefstijl. De ambitie is om nieuwe manieren zoals interventies of producten te vinden om gezonde keuzes te maken en gezond gedrag beter vol te houden.

Opschalen en doorontwikkelen

Het nieuw te vormen landelijke netwerk maakt gebruik van de kennis die in de afgelopen jaren binnen de drie gezond leven-consortia is opgedaan. De voorwaarden voor succesvolle opschaling en doorontwikkeling van de resultaten worden geïdentificeerd en uitgewisseld tussen verschillende sectoren:

 • nulde-, eerste- en tweedelijnsvoorzieningen;
 • overheid;
 • commerciële partijen;
 • wetenschappers.

Daarnaast wordt er een aanzet gemaakt om deze voorwaarden ook te realiseren en verder te bouwen aan een financieel gezond ecosysteem voor gezond leven. Het lange-termijndoel is dat verschillende partijen hun verantwoordelijkheid nemen voor het werken aan de preventie van hart- en vaatziekten.

Kwartiermakers

We hebben drie kwartiermakers uitgenodigd om het landelijke netwerk gezond leven te helpen formeren. Dit zijn de onderzoeksleiders van de drie gezond leven-consortia.

 • Prof. dr. ir. Joline Beulens, Amsterdam UMC, hoogleraar epidemiologie van leefstijl en cardiometabole ziekten, onderzoeksleider consortium Supreme Nudge
 • Prof. dr. Karien Stronks, Amsterdam UMC, hoogleraar Public Health, onderzoeksleider consortium LIKE
 • Prof. dr. Andrea Evers, Universiteit Leiden, hoogleraar Gezondheidspsychologie, onderzoeksleider consortium Benefit

Gezonde leefstijl prioriteit

Een gezonde leefstijl stimuleren en lang volhouden is belangrijk om het risico op hart- en vaatziekten te verlagen. In de onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten die in 2014 op initiatief van de Hartstichting is samengesteld hebben wetenschappers, artsen, patiënten en andere mensen dit dan ook als prioriteit benoemd. In de tussenevaluatie van dit thema komt naar voren dat er meer landelijke coördinatie en samenwerking nodig is. Ook voor ZonMw is de implementatie in de praktijk een belangrijke doelstelling.

Meer over de drie Gezond leven consortia

 • Supreme Nudge

  Kun je met aanpassingen in de supermarkt bereiken dat mensen voor gezondere producten kiezen? En leidt dat vervolgens ook tot een lager cholesterolgehalte, een lagere bloeddruk of een gezonder gewicht? Dat onderzoekt het Supreme Nudge-consortium, onder leiding van prof. dr. ir. Joline Beulens (Amsterdam UMC). Ze doen dit door aanpassingen in de supermarkt te bestuderen zoals prijsverlagingen, aanprijzingen en prominente plaatsing van gezonde producten.

 • LIKE

  Prof. dr. Karien Stronks van het Amsterdam UMC leidt een onderzoek naar nieuwe manieren om jongeren gezond gedrag aan te leren. Het gaat hierbij om voeding, bewegen en zit- en slaapgedrag. Het LIKE-consortium onderzoekt dit bij Amsterdamse jongeren van 10 tot 14 jaar, uit lagere sociaal-economische groepen. Bij kinderen in deze groepen komt overgewicht vaker voor.

 • Benefit

  Prof. dr. Andrea Evers van de Universiteit Leiden is projectleider van een onderzoek naar gezonde leefstijl bij hart- en vaatpatiënten. In Benefit willen de onderzoekers weten of je patiënten met beloningen kunt stimuleren gezonder te leven. Deelnemers krijgen individuele leefstijlcoaching en verdienen bonuspunten als ze gezonde keuzes maken. Deze bonuspunten zijn in te wisselen voor leuke uitjes, korting bij grote winkelketens en korting op de eigen bijdrage van de zorgverzekering.

Deadline verstreken

De deadline voor het indienen van een aanvraag is verstreken op 14 september 2021 om 14:00. Ter informatie kun je nog wel de brochure bekijken.