Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Wat is de frequentie en wat zijn de gevolgen van myocardschade bij COVID-19 en wat kunnen we doen om korte en lange-termijnschade te voorkomen? Dat is de centrale vraag bij DEFENCE. Het project combineert verschillende lopende onderzoeken naar kinderen, sporters en volwassenen die  afgelopen jaar op initiatief van de DCVA zijn geïnitieerd. Het project loopt twee jaar.

Reeds lopende studie

In DEFENCE worden enkele grote reeds lopende studies, zowel binnen de DCVA als daarbuiten, bij elkaar gebracht. Doel is inzicht te krijgen in het voorkomen en de gevolgen van myocardschade over het gehele spectrum van COVID-19 patiënten.
Het gaat bijvoorbeeld om gezonde topsporters die een SARS-CoV-2 infectie hebben doorgemaakt, patiënten in de algemene populatie die thuis zijn hersteld van de infectie en volwassenen en kinderen die in het ziekenhuis zijn opgenomen vanwege COVID-19 of Multisystem Inflammatory Syndrome (MIS-C).
 

Gestandaardiseerd hartonderzoek en vragenlijsten

De deelnemende patiënten ondergaan gestandaardiseerd onderzoek: bloedonderzoek, echocardiografie en een MRI van het hart. De onderzoekers harmoniseren onderling de beeldvormende protocollen; de beelden zullen centraal worden beoordeeld.
Om inzicht te krijgen in het voorkomen van Major Adverse Cardiovascular Adverse Events (MACE) en dit te relateren aan de incidentie van MACE bij andere infectieziekten zoals influenza, zal de data gekoppeld worden met externe databronnen. Daarnaast zullen patiënten uit de diverse cohorten vragenlijsten ontvangen over klachten en welbevinden, die gekoppeld worden aan de klinische bevindingen.
 

Uitbreiding CAPACITY-projecten

Met de honorering van DEFENCE worden de CAPACITY-projecten verder uitgebreid. DEFENCE verrijkt de CAPACITY 2-studie met een MRI-substudie. Daarnaast zullen patiënten in de CAPACITY-COVID registratie, opnieuw worden benaderd voor cardiale follow-up en vragenlijstonderzoek in samenwerking met de EuroQol Research Foundation. Met de opzet van het onderzoek is rekening gehouden met de Aanbeveling vroege detectie cardiale schade bij COVID-19 van de NVVC. Bovendien gelden de FAIR-datavoorwaarden, waardoor ook andere wetenschappers gebruik kunnen maken van de verzamelde gegevens.

Totstandkoming van het onderzoek

Dit onderzoek is naast ZonMw mede mogelijk gemaakt door de inspanningen van WCN, NLHI, NHR, Hartstichting, NVVC, NVIC, Harteraad en EuroQol Research Foundation, bijeengebracht door de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA), een krachtenbundeling van in totaal negentien onderzoeks- en zorgorganisaties. Die werken nauw samen en brengen geld bij elkaar om oplossingen voor hart- en vaatziekten te versnellen.

Projectteam

Het projectteam van DEFENCE bestaat uit de volgende leden:

 • Prof. dr. Folkert W. Asselbergs, hoogleraar cardiologie UMC Utrecht en pijlervoorzitter Data Infrastructuur DCVA
 • Drs. Marijke Linschoten, arts-onderzoeker afdeling cardiologie UMC Utrecht
 • Dr. Harald Jorstad, sportcardioloog Amsterdam UMC
 • Dr. Chahinda Ghossein, AIOS cardiologie Maastricht UMC
 • Em. prof. dr. Gouke Bonsel, epidemioloog Erasmus MC
 • Drs. Astrid Schut, Managing Director Werkgroep Cardiologische centra Nederland (WCN)
 • Dr. Maarten van Smeden, statisticus Julius Centrum
 • Dr. Robert Tieleman, cardioloog Martini Ziekenhuis en pijler voorzitter implementatie DCVA
 • Prof. dr. Frans Rutten, hoogleraar huisartsgeneeskunde Julius Centrum
 • Prof Dr. Wiek van Gilst, directeur DCVA
 • Dr. Inge Schalkers, Harteraad

Interesse om deel te nemen?

Werk je in een klinisch centrum? Er is nog ruimte voor deelname aan CAPACITY-2, met of zonder de MRI-substudie. Misschien heeft jouw centrum al meegedaan aan de CAPACITY-COVID registratie en wens je deel te nemen aan de follow-up van deze patiënten.

Je kunt in alle gevallen contact opnemen met Folkert Asselbergs ([email protected]) en Marijke Linschoten ([email protected]).

Interessant voor jou

Geen resultaten gevonden.