Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Hartfalen komt veel voor en is ernstig: een groot deel van de patiënten overlijdt binnen vijf jaar na de eerste ziekenhuisopname. Hartfalen is een relatief onbekende ziekte en wordt mede daardoor vaak te laat herkend. Daarom hebben verschillende organisaties het Deltaplan Hartfalen opgezet, veel partners dragen hier al aan bij. In de stuurgroep zijn een groot aantal DCVA-partners vertegenwoordigd, waaronder de Hartstichting, het NLHI, de NVVC, de HartVaatHAG en de NVHVV.

  • De cijfers achter hartfalen

    Op dit moment zijn 241.300 mensen in Nederland gediagnosticeerd met hartfalen en lopen er naar schatting 255.000 Nederlanders rond met niet-herkend hartfalen. Onder andere door de vergrijzing zal het aantal Nederlanders met hartfalen de komende jaren met zo’n 40% toenemen, evenals de jaarlijkse zorgkosten die nu al op 817 miljoen liggen. Bovendien kent hartfalen een slechtere prognose dan een aantal vormen van kanker. Elke dag sterven twintig Nederlanders aan de gevolgen van hartfalen en 67% van de hartfalenpatiënten sterft binnen vijf jaar na de eerste ziekenhuisopname. De symptoomlast bij hartfalen is daarnaast erg groot, dit zorgt voor een grote belemmering in het dagelijks leven van de hartfalenpatiënt wat zorgt voor een verminderde kwaliteit van leven.

De ziekte zichtbaar maken

Het Deltaplan Hartfalen wil in Nederland hartfalen beter zichtbaar maken en de hartfalenzorg versterken. Het project gaat actief inzetten op een strategische en praktische aanpak op het gehele spectrum van het ziektebeeld, van preventie tot palliatieve zorg. Goede samenwerking tussen alle betrokkenen, van patiënt tot specialist, is hierbij cruciaal. Dit nationale project heeft als doel ervoor te zorgen dat mensen met hartfalen zo lang mogelijk en met een zo optimaal mogelijke kwaliteit kunnen leven. Daarnaast wil het in kaart brengen welk vervolgonderzoek nodig is, samenwerking stimuleren tussen de verschillende disciplines in het hartfalenveld en aandacht vragen voor hartfalen bij publiek en politiek.

De zorg optimaliseren

Het Deltaplan Hartfalen draagt op deze manier bij aan de missie van de DCVA: het verminderen van de ziektelast door cardiovasculaire ziekten met 25%. Het project hoopt dit grotendeels te verwezenlijken door de hartfalenzorg te optimaliseren. Daarom zal het de aandacht vestigen op:

  • het vergroten van de maatschappelijke bewustwording van hartfalen;
  • het vroeg opsporen van hartfalen;
  • de samenwerking tussen verschillende disciplines en rondom zorgcoördinatie en -registratie te stimuleren. Daarbij sluit het aan bij ‘de juiste zorg, op de juiste plek’;
  • het initiëren van (onderzoeks)consortia. Dit zal gebeuren in de laatste fase van het project.

Een gezamenlijk platform

De eerste stap binnen het Deltaplan Hartfalen is het opzetten van het hartfalenplatform. Dit platform wordt de plek voor lopende onderzoeken, projecten en best practices op het gebied van hartfalen. Zo krijgen we inzichtelijk waar kansen liggen in de hartfalenzorg en waar we de onderlinge samenwerking kunnen versterken of meer onderzoek nodig is.

Meld jouw project!

Ken jij een hartfalen-initiatief? Geef het door via [email protected], dan nemen we het mee op het platform.
Logo Deltaplan Hartfalen

Interessant voor jou

Het laatste nieuws voor professionals

Geen resultaten gevonden.