Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Cavaris staat voor CArdioVAscular Research Information System. Na zeventien jaar trouwe dienst is het tijd om het huidige systeem te vervangen voor een nieuw systeem, dat ook de naam Cavaris zal dragen. Achter de schermen werken wij hard om dit systeem goed in te richten en klaar te stomen voor gebruik.

Wat betekent dit voor jou?

  • Het huidige systeem houdt op te bestaan.
  • ​Wanneer we het nieuwe systeem in gebruik nemen moet je je opnieuw registreren.
  • Gedurende een periode van twee weken zal zowel het huidige als het nieuwe systeem offline zijn. Meer informatie over de planning volgt.
  • Alle projecten die in ons huidige systeem staan, verhuizen mee naar het nieuwe systeem.
  • Aanvragen die je niet hebt ingediend worden niet meegenomen. Wil je deze aanvragen bewaren om in de toekomst in te dienen? Download de aanvraag dan uit het huidige Cavaris.

Nieuwe functionaliteiten

Het nieuwe systeem wordt een compleet dashboard voor onderzoekers, referenten, leden van selectiecommissies en medewerkers van de Hartstichting.

Als onderzoeker kan je in het systeem:

  • aanvragen indienen;
  • ​​overeenkomsten elektronisch ondertekenen;
  • zien wanneer je een rapportage moet indienen;
  • rapportages indienen.

Uiteindelijk zal een deel van de informatie over lopende projecten openbaar zijn. Hierdoor kan je als onderzoeker makkelijk vinden welke lopende onderzoeken er op een specifiek onderwerp zijn en wie er met welk onderzoek bezig is. Hierdoor kan je makkelijker samenwerkingen aangaan.

Ontdek het nieuwe Cavaris

Het nieuwe Cavaris is live, registreer je en ontdek de nieuwe mogelijkheden.