Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Acht jaar geleden begon de Hartstichting aan het ontwikkelen van de onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten. Wetenschappers, zorgprofessionals, patiënten, naasten, vrijwilligers en donateurs bedachten samen waar de meeste behoefte aan was. Hoe kijken sleutelfiguren van toen op het ontstaansproces? “Eyeopener: onderzoekers stemmen nauwelijks anders dan patiënten.”

Wetenschappelijke kwaliteit zal bij de beoordeling van onderzoeksvoorstellen altijd voorop blijven staan. Maar briljant onderzoek verbetert alleen iets aan de gezondheid van ons allemaal, als nieuwe inzichten verder worden gebracht door andere onderzoekers, zorgprofessionals, ontwikkelaars, beleidsmakers en ondernemers, om uiteindelijk ten goede te komen aan patiënten. Wat zou het opleveren als we, in elk geval voor een deel van het budget, vooraf samen doelen zouden vaststellen?

In de winter van 2013 en het voorjaar van 2014 vormden 19 groepsgesprekken de basis voor 17 prioriteiten waaruit gekozen kon worden via een online formulier. Uiteindelijk vulden 12.461 personen het formulier in en op 23 juni 2014 kon de eerste onderzoeksagenda hart- en vaatziekten bekend worden gemaakt.

Uit de evaluatie van de eerste periode waarin ongeveer de helft van het budget van de Hartstichting uit werd gegeven op thema's van de onderzoeksagenda, blijkt dat de gekozen thema’s goed aanslaan, zowel bij de onderzoekers als bij donateurs, de vrijwilligers, de patiënten en het grote publiek.

Achter die verandering ging een monsterklus schuil, die de direct betrokkenen zich nog levendig kunnen herinneren.