Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

We willen toewerken naar een agenda die samen met relevante stakeholders één landelijke, ambitieuze hart- en vaatagenda vormt die door alle betrokkenen in Nederland breed wordt gedragen. Jij kunt hier binnenkort ook een bijdrage aan leveren, graag zelfs!

De urgentie is hoog

De Hartstichting is begonnen aan de nieuwe strategische periode, deze loopt van 2023 tot 2030 en heeft als titel Hartgezondheid: met oog voor verschillen. De feiten zijn duidelijk: door de gestegen welvaart en verbeterde gezondheidszorg veroudert de Nederlandse bevolking. Onze huidige maatschappij werkt een ongezonde leefstijl in de hand. Ook hebben we te maken met een slechte sociaaleconomische situatie van kwetsbare groepen en bovendien loopt de zorg vast. Nederland telt nu 1,7 miljoen mensen met een hart- of vaataandoening. Doen we niets, dan groeit dit aantal binnen zeven jaar tot tenminste 2,6 miljoen. Deze ontwikkeling moet stoppen.

Verder brengen van resultaten

Nederland staat wereldwijd in de top 3 van meest geciteerde wetenschappelijke publicaties. Maar de implementatie en valorisatie of doorvertaling van onderzoek naar oplossingen voor de patiënt blijft achter. Daar valt een wereld te winnen, ook bij de industrie. Daarom is een stevige en vooral concrete ambitie nodig om de urgentie van hart- en vaatziekten op de kaart te zetten. Een ambitie waarin we de nadruk leggen op preventie en oog hebben voor de verschillen tussen mensen. Een breed gedragen agenda biedt ons doorzettingskracht en verbetert de toegang tot onderzoeksfinanciering. De hart- en vaatagenda zal inspireren en richting geven aan impactvolle interventies om de hartgezondheid van Nederland te verbeteren.

Laat van je horen!

Deze belangrijke agenda kunnen we alleen maken samen met jou. Je kunt vanaf 26 oktober 2023 via een vragenlijst laten weten welke onderwerpen jij belangrijk vindt.