Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Harteraad en de Hartstichting roepen ziekenhuizen en revalidatiecentra op om versneld hartrevalidatie op afstand in te zetten. Zo wordt de continuïteit en daarmee het herstel van patiënten ook tijdens de coronacrisis gewaarborgd.

Voor veel hartpatiënten is het vanwege het coronavirus en de landelijke maatregelen niet mogelijk om hartrevalidatie te volgen. Hartrevalidatie op afstand kan hier een uitkomst bieden.

Mogelijkheden

Op dit moment heeft het BENEFIT-consortium mogelijkheden gecreëerd om hartrevalidatie op afstand en per direct mogelijk te maken voor ziekenhuizen en revalidatiecentra. Het is van groot belang tele-hartrevalidatie op een veilige manier aan te bieden. Vanuit de NVVC is er daarom een ‘position statement’ geformuleerd waarin wordt aangegeven hoe tele-hartrevalidatie tijdens deze Coronacrisis vorm te geven is. 

Over BENEFIT

BENEFIT is een programma dat wordt gefinancierd door de Hartstichting. Het spoort hart- en vaatpatiënten aan een gezonde leefstijl vol te houden. Het centrale element is een innovatief ecosysteem dat gezond leven aantrekkelijker maakt. De leden krijgen een beloning voor de moeite die zij doen om gezond te leven. Innovatieve oplossingen zijn nodig, omdat het lastig is gewoonten te doorbreken. BENEFIT moet een gezonde leefstijl aantrekkelijker maken.

Andere initiatieven

Uiteraard juichen we ook andere initiatieven van tele-hartrevalidatie toe. Biedt jullie ziekenhuis tele-hartrevalidatie, via BENEFIT of een andere aanbieder, volgens het NVVC position statement? Laat het ons weten. Deze publiceren wij op onze professionalswebsite en op harteraad.nl.

Heb je vragen?

Heb je vragen over het bestaande aanbod van tele-hartrevalidatie, de mogelijkheden om genoemd te worden op de website van Harteraad en de Hartstichting of advies bij de ontwikkeling van tele-hartrevalidatie?

Neem contact op met beleidsadviseur Ineke Nederend op [email protected].

Interessant voor jou

Het laatste nieuws voor professionals

Geen resultaten gevonden.