Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

De ziektelast door hartfalen is hoog en blijft naar verwachting de aankomende jaren stijgen. In de onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten die in 2014 op initiatief van de Hartstichting is samengesteld hebben wetenschappers, artsen, patiënten en andere mensen hartfalen dan ook als prioriteit benoemd. De ambitie is om hartfalen eerder en beter te behandelen. Het is daarom belangrijk dat hartfalen al vroeg wordt herkend.

Herken de symptomen, ga naar de huisarts
De Hartstichting start in september een pilot. Hierbij krijgen 30.000 mensen in de leeftijd van 65 tot 80 jaar een brief thuisgestuurd waarin wordt uitgelegd wat hartfalen is en welke klachten op hartfalen zouden kunnen wijzen.

In deze pilotfase worden er verschillende briefversies getest. Doel is te onderzoeken hoe we mensen bewust kunnen maken van de symptomen om bij vermoeden een afspraak te maken bij de huisarts. Als tussenstap kan de ontvanger van de brief een informatiepakket aanvragen bij de Hartstichting. Met de pilot onderzoeken we ook of mensen niet onnodig ongerust raken en naar de huisarts gaan terwijl ze niets mankeren.

Sleutelrol huisarts
Behalve de patiënt zelf, heeft de huisarts een sleutelpositie om hartfalen vroeg te herkennen. Huisarts en onderzoeker Frans Rutten: “We merken in de praktijk dat patiënten de klachten bagatelliseren en andere verklaringen zoeken, zoals de leeftijd, een andere ziekte of stress. Pas als de huisarts goed doorvraagt komt de mogelijkheid aan het licht dat het om hartfalen gaat.”

Het is dan belangrijk dat de huisarts volgens de NHG-standaard Hartfalen diagnostiek toepast, om vervolgens al dan niet door te verwijzen naar de cardioloog.

Rutten: “Bij twijfel dient in ieder geval (NT-pro)BNP bepaald te worden en het liefst ook een ECG gemaakt te worden, omdat bij volledig normale bevindingen hartfalen hiermee goed uit te sluiten is. Een verhoogd (NT-pro)BNP en/of abnormaal ECG versterkt het vermoeden van hartfalen. Er wordt dan doorverwezen naar de collega’s bij de cardiologie voor echocardiografie en eventueel verder vervolgonderzoek.”

Commissie Hartfalen Eerder Herkennen
De Hartstichting en de werkgroep hartfalen van de NVVC troffen gezamenlijk de eerste voorbereidingen voor de pilot. Tijdens het vormgeven van de pilot stelde de Hartstichting de Commissie Hartfalen Eerder Herkennen samen. Deze commissie bestaat naast ervaringsdeskundigen uit vertegenwoordigers van de HartVaatHAG, NVVC Connect, NVVC werkgroep hartfalen en NVHVV. Gezamenlijk kunnen zij het probleem van Hartfalen van alle kanten belichten om tot oplossingen te komen. Samen met deze commissie bereidt de Hartstichting zich voor op een grotere campagne in 2020.

Prevalentie en toename
Op dit moment leven er naar schatting 230.000 mensen met de diagnose hartfalen in Nederland. Jaarlijks is de ziekte verantwoordelijk voor 31.000 ziekenhuisopnamen en € 937 miljoen aan zorgkosten. Naar verwachting zal de prevalentie door onder andere de vergrijzing en verbeterde interventies bij het hartinfarct toenemen tot 342.000 mensen in 2030.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de pilot, of heeft u ideeën over hoe we hartfalen eerder op kunnen sporen? Neem dan contact op met Machteld van Duijne, beleidsadviseur bij de Hartstichting.
Typen op laptop

Interessant voor jou

Geen resultaten gevonden.