Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Elk consortium werkt natuurlijk anders, maar toch is er ook overlap. Coördinatoren van PHAEDRA-IMPACT, CONTRAST 2.0 en HBCx zijn het erover eens dat het enorm belangrijk is om elkaar als consortium regelmatig in levenden lijve te zien. Minimaal één keer per jaar, maar vaker is eigenlijk altijd beter. 

Werk actief aan teambuilding
Naast inhoudelijke bijeenkomsten zijn ook sociale activiteiten cruciaal, zeker bij de start van een consortium. Deze kun je organiseren tijdens een summer of winter school. “Door bijvoorbeeld een dropping te organiseren leer je mensen echt goed kennen. Doe dit zeker inclusief de hoofdonderzoekers, dat maakt de drempel om elkaar daarna te benaderen veel lager,” aldus Frances de Man, talentcoördinator van PHAEDRA-IMPACT.

Zoek elkaar op
Het klinkt misschien voor de hand liggend, maar werk ook echt samen. “Gun elkaar iets, want samen kom je verder. Zorg voor actieve samenwerking door twee onderzoekers van verschillende disciplines en centra per werkpakket aan het hoofd te zetten en hier een gezamenlijk team omheen te vormen,” aldus Rick van Nuland, programmamanager van CONTRAST 2.0. “We moedigen jonge onderzoekers aan om binnen hun studie met andere centra te werken. En ook om lessen op te halen bij onderzoekers van andere UMC’s die al veel ervaring hebben.” Frank Wolters, talentcoördinator van HBCx, beaamt dit: “samenwerkingsprojecten tussen promovendi van verschillende centra helpen om een brug te bouwen. Dat kan door elkaar even online te zien, maar geregeld fysiek samenkomen is voor de sfeer en samenwerking toch essentieel in onze ervaring.”

Vergoot je horizon ook buiten het consortium
Jonge onderzoekers regelmatig over hun onderzoek en resultaten laten vertellen binnen het consortium werkt ook verbindend. Van Nuland: “we organiseren een jaarlijkse fysieke bijeenkomst voor en door jonge onderzoekers. Deze is ook open voor onderzoekers in Nederland op hetzelfde thema, ook al staan zij niet op het budget. Deze meetings bestaan voor een klein deel uit inhoudelijke onderwerpen, maar gaan met name over netwerkvorming en uitwisselen van ervaring. De klinische onderzoekers organiseren daarnaast ook gezamenlijke bijeenkomsten op internationale congressen.”

Laat jonge onderzoekers zo veel mogelijk meedenken
“We hebben een aantal ‘out-of-the-box’ pilot grants kunnen honoreren voor jonge onderzoekers met creatieve ideeën binnen het hart-brein thema,” aldus Wolters. “Het stimuleert ze om zelf met ideeën te komen en vormt sowieso een goede, vaak eerste, ervaring in het schrijven van een aanvraag. Ook maakt één van onze jonge onderzoekers deel uit van het managementteam van HBCx. Daarmee waarborgen we ieders belangen nog beter en we zorgen dat belangrijke ontwikkelingen breed gedragen en snel gedeeld kunnen worden.”

Ga eens naar een Waddeneiland
Ook diverse whatsappgroepen houden het contact levendig volgens De Man. “De PhD’s en postdocs hebben een gezamenlijke groep en ook de hoofdonderzoekers. En organiseer bijvoorbeeld een meerdaagse bijeenkomst op een Waddeneiland, dat hebben we zelf ook gedaan. Mensen kunnen dan niet komen voor slechts een deel van het programma, iedereen moet aanwezig zijn en meedoen. Er gaat immers maar beperkt een boot naar het vaste land.”

 • 6 tips van start tot publicatie

  • "Deel de aanvraag met alle mensen in het consortium, zodat iedereen daarvan op de hoogte is. En vergaderingen moeten laagdrempelig zijn, waarbij iedereen commentaar kan geven en serieus wordt genomen," Frances de Man.
  • "Stimuleer jonge onderzoekers om zich actief op te stellen in het consortiumnetwerk. Zij kunnen bijvoorbeeld een rol vervullen in datamanagement of uitgifte van biosamples, taken die het hele consortium ten goede komen," Frank Wolters.
  • "Zorg dat onderzoekers uit niet-academische centra – die vaak minder tijd hebben – fysiek en intellectueel betrokken zijn door hen te vragen voor subcommissies, stuurcommissies en dergelijke," Rick van Nuland.
  • "Start een bijeenkomst eens met een KAHOOT-quiz met wat vragen over de gehele breedte van het project. Zo krijgt iedereen een overzicht van wat het project inhoudt," Frances de Man.
  • "Zoek de aansluiting met andere consortia en partners zoals Young@Heart bij het organiseren van evenementen. Dat stimuleert de kruisbestuiving en vergroot het netwerk van jonge onderzoekers," Frank Wolters.
  • "Geef iedereen die heeft bijgedragen aan een publicatie erkenning in de vorm van de mogelijkheid om mee te schrijven of op zijn minst een vermelding in Pubmed. Dat betekent dat soms 100 mensen een stuk moeten zien voordat je het indient, maar het is belangrijk voor het nationale teamgevoel," Rick van Nuland.

Teambuilding

Ben je op zoek naar een leuke activiteit om het groepsgevoel met collega's te vergroten? Doe dan op zondag 30 juni mee met CYCLE NL! Tijdens dit evenement haal je al fietsend geld op voor de Hartstichting.
Fietsers die deelnemen aan Cycle NL