Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Uit dit onderzoek van het UMC Utrecht komt naar voren dat het Preventieconsult op de korte termijn positieve effecten laat zien. Echter op lange termijn blijkt dit consult niet kosteneffectief. Meer aandacht voor effectieve leefstijlondersteuning is nodig.

In Nederland hebben zo’n 1,6 miljoen mensen een hart- en vaatziekten. Daarnaast hebben zo’n 1,1 miljoen Nederlanders diabetes type 2. Door preventie zou maar liefst tachtig procent van deze hart- en vaatziekten en diabetes gevallen voorkomen kunnen worden. In 2011 ontwikkelde het Nederlands Huisartsen Genootschap de richtlijn ‘Het Preventieconsult’. Patiënten van 45 tot 70 jaar worden uitgenodigd hun risico op hart- en vaatziekten en diabetes type 2 in kaar te brengen, ook als er nog geen klachten zijn. Bij een verhoogd risicoprofiel start een begeleidingstraject door de huisarts, waarbij gekeken wordt naar medicatie en veranderingen in leefstijl.

Effectief op korte termijn

Ilse Badenbroek en Daphne Stol promoveerden op dit onderzoek naar de (kosten)effectiviteit van het Preventieconsult. Meer dan 12.000 patiënten uit bijna veertig huisartsenpraktijken deden mee. Uit hun onderzoek blijkt dat het Preventieconsult effectief is op korte termijn. Zo werden in het eerste jaar meer nieuwe patiënten met een hoge bloeddruk, hoog cholesterol en diabetes type 2 opgespoord. Ook hadden deze patiënten na een jaar een lagere bloeddruk, betere cholesterolwaarden en was de buikomvang afgenomen. Echter, op de lange termijn bleek maar een klein deel van de patiënten in staat de leefstijl structureel aan te passen. Stoppen met roken, afvallen en meer bewegen, bleek voor veel mensen lastig. De begeleiding vanuit de huisarts is hierbij zeer arbeidsintensief, waardoor de kosten niet opwogen tegen de langetermijneffecten en -baten.

Meer aandacht voor leefstijl

Het preventieconsult is dus effectief voor het opsporen van patiënten met nog onbekende risicofactoren en klachten. Echter op lange termijn is meer nodig dan leefstijlbegeleiding door de huisarts. De Hartstichting ziet de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) als een kansrijke optie. Binnen de GLI krijgen patiënten gedurende 2 jaar intensieve ondersteuning om hun leefstijl structureel aan te passen. Helaas is de GLI op dit moment alleen beschikbaar voor mensen met overgewicht en daarbij minimaal één andere risicofactor. De Hartstichting pleit ervoor dat de GLI breder beschikbaar komt, zodat een grotere groep mensen hier in de toekomst gebruik van kan maken.

Financiering onderzoek

Dit promotieonderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van een stapsgewijs preventieconsult via huisartsen voerde het UMCU uit in samenwerking met Nivel en Niped. Het onderzoek heeft circa zeven jaar geduurd en is gefinancierd door ZonMW, het consortium Lekker Lang Leven (Hartstichting, Diabetes Fonds en Nierstichting) en het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

Nieuwsbrief voor professionals

Altijd op de hoogte van de actualiteiten rondom financieringsmogelijkheden, projecten en evenementen? Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Interessant voor jou

Het laatste nieuws voor professionals

Geen resultaten gevonden.