Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

In dit project werken onderzoekers van het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven en de TU Eindhoven samen met platformontwikkelaars Greenhabit en MiBida. Zij gaan leefstijl- en gedragsdata samenvoegen in een nieuwe app die hartpatiënten helpt met een gepersonaliseerde leefstijlbehandeling. Het gaat bijvoorbeeld om patiënten die een dotterbehandeling of een ablatie hebben ondergaan. Voor hen is het extra belangrijk om een gezonde leefstijl aan te houden, de app helpt hen bij bewustzijn en volhouden.

Dertig patiënten

De app van Greenhabit is een opleiding die patiënten ondersteunt bij duurzame gedragsverandering. Het maakt gebruik van serious gaming om fysieke, sociale en mentale gezondheid op een leuke manier te stimuleren. De gevalideerde methode maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om oorzaken te identificeren. De Care-On app is een digitaal platform en dashboard ter ondersteuning van leefstijl- en gedragsverandering. Door deze twee dataplatformen te combineren, kunnen gebruikers nauwkeuriger en objectiever feedback ontvangen over de verandering in hun leefstijl. De effectiviteit van de app wordt onderzocht bij dertig patiënten.

Beloningssysteem

Het project sluit aan bij een bestaand consortium Care-On. Hier is een brede expertise aanwezig, onder wie ook psychologen. Het consortium heeft ervaring in het bereiken van mensen met een lage sociaal economische status; in onderzoek doorgaans een lastige te betrekken groep. Nog een bijzonderheid aan de app is dat deze zich niet alleen puur richt op leefstijl, maar op gedragsverandering in brede zin. Een zelfgekozen buddy en lotgenoten zorgen voor steun, een beloningssysteem helpt om de veranderingen lange tijd vol te kunnen houden.

Aansluiting onderzoeksagenda

Het volhouden van een gezonde leefstijl is een van de vijf thema’s uit onze onderzoeksagenda. Een belangrijk aspect hierbij is om in het cardiovasculaire veld meer aandacht te krijgen om voor revalidatie, daar draagt dit project ook aan bij.
Het project financieren we vanuit de PPS-toeslag die door de Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) beschikbaar is gesteld aan de Hartstichting om publiek-private samenwerkingen te stimuleren.

Nieuwsbrief voor professionals

Altijd op de hoogte van de actualiteiten rondom financieringsmogelijkheden, projecten en evenementen? Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.