Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

De Hartstichting richt zich op het vinden en implementeren van nieuwe manieren om hart- en vaatziekten eerder op te sporen en op te lossen. Met dit programma voor publiek-private samenwerking (PPS) willen we translationele en innovatieve onderzoeksprojecten stimuleren en de toepassing van kennis vanuit onderzoek in de zorg voor hart- en vaatpatiënten bevorderen.

Onderzoeksresultaten moeten leiden tot zorgoplossingen. Dit kunnen onderzoekers niet alleen. Het is dan ook belangrijk om samen te werken met relevante partijen met andere expertises; het bedrijfsleven. Om samenwerking te stimuleren stellen we PPS-middelen beschikbaar voor cardiovasculaire onderzoeksgroepen. Deze middelen moeten worden gematcht door investeringen van private partijen.

Achtergrond van dit programma

 • Samenwerking met Health~Holland

  Financiering binnen het open PPS-programma betreft een toeslag voor publiek-private samenwerkingen op het gebied van onderzoek en innovatie. Het programma is medegefinancierd met PPS-toeslag die door Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health, beschikbaar is gesteld ter stimulering van publiek-private samenwerkingen.

  De Topsector wil de grootste maatschappelijke uitdagingen op het gebied van preventie, genezing en zorg aanpakken, met als doel: verbetering van de kwaliteit van leven en beperking van zorgkosten.

 • Reden voor samenwerking

  De Hartstichting financiert toponderzoek met impact. We streven ernaar om onderzoeksresultaten zo snel mogelijk bij de patiënt te brengen. We willen hart- en vaatziekten eerder opsporen en herkennen en zo bijdragen aan de best mogelijke behandeling voor patiënten. We ontvangen hiervoor geen subsidie van de overheid en zijn afhankelijk van donateurs.

  Om meer geld voor cardiovasculair onderzoek te genereren gaan we daarnaast samenwerkingen aan met relevante partijen waarvan de doelen overlap hebben met die van de Hartstichting, zoals de Topsector LSH.

 • Hartstichting beslist over besteding

  Vanwege onze substantiële bijdrage aan de doelen van Topsector LSH, mag de Hartstichting deze PPS-middelen naar eigen inzicht inzetten. We investeren dit in onderzoeksprojecten om resultaten verder te brengen richting nieuwe producten, methodes en therapieën.

Voorwaarden

 • Cofinanciering-eisen

  De cofinanciering-eisen voor het open PPS-programma zijn per 2 mei 2024 veranderd. Check de nieuwe versie van de brochure voor de nieuwe eisen.

 • Procedure 2024

  Let op: we werken met een open indiening, maar jaarlijks vinden twee selectiemomenten plaats. Raadpleeg Cavaris voor de precieze data.

  Stap 1: Vooraanvraag

  • Voordat je een volledige aanvraag in kunt dienen, moet je eerst een vooraanvraag indienen. Als deze van ons een positieve review krijgt, dan nodigen we je uit om een volledige aanvraag in te dienen via ons grant management systeem Cavaris. Meer informatie hierover staat in de brochure.
  • Een vooraanvraag kun je doorlopend indienen. Mogelijk passen we het programma in de toekomst aan. Daarom kan het zijn dat we jouw vooraanmelding niet meer in behandeling gaan nemen.

  Stap 2: Volledige aanvraag

  • Volledige aanvragen die voor de eerste ronde (deadline maandag 24 juni 2024) worden ingediend, bespreken en beoordelen we in een vergadering in augustus of september. Aanvragers ontvangen uiterlijk eind september de uitslag van het selectieproces. 
  • We organiseren alleen een tweede ronde als er nog budget beschikbaar is. Aanvragen die worden ingediend voor de tweede ronde (deadline rond november 2024), bespreken en beoordelen we in een vergadering in januari 2025.
  • Vanwege veranderingen in de PPS-regeling is het nog onzeker of we dit programma in 2025 kunnen openstellen.
 • Richtlijnen voor samenwerking met bedrijven

  Voor de Hartstichting is de onafhankelijkheid en transparantie van wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met bedrijven van groot belang. Onze richtlijnen voor samenwerking met bedrijven bieden kaders om samen te werken met private partijen.

Interesse?

Maak dit kenbaar door het schrijven van een vooraanvraag. Neem voor je begint met het schrijven van je vooraanvraag eerst contact op met de Hartstichting via researchmanager Karin Eizema. Wij doen dan een eerste check of het onderzoek past in het doel van dit programma. Mail naar [email protected] of bel naar 070 31 555 66.

Lees alles over dit programma in de brochure 'Open program public private partnerships 2024'.

Beoordelingsprocedure

Aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden. Ingediende aanvragen beoordelen we eerst intern, we kijken of ze bijdragen aan onze strategie en voldoen aan de criteria. Vervolgens vragen we leden van de Commissie Maatschappelijke Kwaliteit (CMK) en de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) of de Internationale Scientific Advisory Committee (ISAC) om een oordeel.