Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

De Hartstichting richt zich op het vinden en implementeren van nieuwe manieren om hart- en vaatziekten eerder op te sporen en op te lossen. Met dit programma voor publiek-private samenwerking (PPS) willen we translationele en innovatieve onderzoeksprojecten stimuleren en de toepassing van kennis vanuit onderzoek in de zorg voor hart- en vaatpatiënten bevorderen.

Onderzoeksresultaten moeten leiden tot zorgoplossingen. Dit kunnen onderzoekers niet alleen. Het is dan ook belangrijk om samen te werken met relevante partijen met andere expertises; het bedrijfsleven. Om samenwerking te stimuleren stellen we PPS-middelen beschikbaar voor cardiovasculaire onderzoeksgroepen. Deze middelen moeten worden gematcht door investeringen van private partijen.

Achtergrond van dit programma

 • Samenwerking met Health~Holland

  Financiering binnen het open PPS-programma betreft een toeslag voor publiek-private samenwerkingen op het gebied van onderzoek en innovatie. Het programma is medegefinancierd met PPS-toeslag die door Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health, beschikbaar is gesteld ter stimulering van publiek-private samenwerkingen.

  De Topsector wil de grootste maatschappelijke uitdagingen op het gebied van preventie, genezing en zorg aanpakken, met als doel: verbetering van de kwaliteit van leven en beperking van zorgkosten.

 • Reden voor samenwerking

  De Hartstichting financiert toponderzoek met impact. We streven er naar om onderzoeksresultaten zo snel mogelijk bij de patiënt te brengen. We willen hart- en vaatziekten eerder opsporen en herkennen en zo bijdragen aan de best mogelijke behandeling voor patiënten. We ontvangen hiervoor geen subsidie van de overheid en zijn afhankelijk van donateurs.

  Om meer geld voor cardiovasculair onderzoek te genereren gaan we daarnaast samenwerkingen aan met relevante partijen waarvan de doelen overlap hebben met die van de Hartstichting, zoals de Topsector LSH.

 • Hartstichting beslist over besteding

  Vanwege onze substantiële bijdrage aan de doelen van Topsector LSH, mag de Hartstichting deze PPS-middelen naar eigen inzicht inzetten. We investeren dit in onderzoeksprojecten om resultaten verder te brengen richting nieuwe producten, methodes en therapieën.

Voorwaarden

 • Cofinanciering-eisen

  De cofinanciering-eisen zijn per 2022 veranderd. Check de nieuwe versie van de brochure voor de nieuwe eisen.

 • Overgang van 2022 naar 2023

  Heb je uit 2022 nog een aanvraag staan in draft? Je kunt dan nog steeds bij je aanvraag. We zullen je uitnodigen voor het programma van 2023. Je kunt dan een nieuwe aanvraag aanmaken en de reeds ingevulde velden kopiëren naar een nieuwe aanvraag.

 • Procedure 2023

  Let op dat de selectieprocedure is veranderd per 2023, er zijn geen deadlines. We blijven werken met een open indiening, maar jaarlijks vinden twee selectiemomenten plaats:

  • Aanvragen die vóór 12 april 2023 zijn ingediend, worden eind mei (22-24 mei) beoordeeld en besproken in een vergadering. Aanvragers ontvangen dan eind juni de uitslag.
  • Aanvragen die vóór 4 september 2023 zijn ingediend, worden eind oktober (23-25 oktober) beoordeeld en besproken in een vergadering. Aanvragers ontvangen dan eind november de uitslag.
  • Aanvragen die na 4 september worden ingediend, worden in 2024 beoordeeld.
 • Matching grant krijgt voorrang

  Consortia met een Impulse grant die PPS-financiering aan willen vragen kunnen gebruik maken van de Matching grant. Bij het honoreren van onderzoeksaanvragen heeft de Matching grant voorrang op het Open PPS-programma.

Interesse?

Maak dit kenbaar door het schrijven van een vooraanvraag. Neem voor je begint met het schrijven van je vooraanvraag eerst contact op met de Hartstichting via researchmanager Karin Eizema. Wij doen dan een eerste check of het onderzoek past in het doel van dit programma. Mail naar [email protected] of bel naar 070 31 555 66.

Download de brochure

Lees alles over dit programma in de brochure 'Open program public private partnerships 2023'.

Beoordelingsprocedure

Aanvragen kunnen doorlopend ingediend worden. Ingediende aanvragen beoordelen we eerst intern, we kijken of ze bijdragen aan onze strategie en voldoen aan de criteria. Vervolgens vragen we leden van de Commissie Maatschappelijke Kwaliteit (CMK) en de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) of de Internationale Scientific Advisory Committee (ISAC) om een oordeel.