Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

De vier hebben daartoe een overeenkomst ondertekend. De volgende stap is dat er diverse projecten en programma’s worden ontwikkeld om bestaande kennis rond het eerder opsporen en behandelen van hartfalen, atriumfibrilleren en acuut coronair syndroom daadwerkelijk toegepast te krijgen in de zorg. Daarbij gaan de partners hun grote achterban en netwerk inzetten en bijdragen aan een actieve lobby en beleidsbeïnvloeding bij overheid en zorgverzekeraars.
 
Om de samenwerkingsdoelen te halen, moeten onder meer de relevante cijfers rondom transmurale zorg, zoals zorgkosten, transparanter worden gemaakt. Verder gaan de partners bijdragen aan de doelen die in elkaars kennis-, onderzoeks- en verbeteragenda’s staan. Daarnaast zal er aandacht zijn voor hartrevalidatie en therapietrouw van patiënten.
 
De ondertekenaars benadrukken het gedeelde belang van de samenwerkende organisaties: dat alle patiënten toegang krijgen tot de beste zorg. “Ik zie  de overeenkomst als een hele mooie start van een intensieve samenwerking om de juiste zorg voor hartpatiënten op de juiste plaats verder gestalte te geven”, zegt Wia Timmerman (NVVC). Marina Senten (Hartstichting): “Ik ben heel blij met de energie binnen deze samenwerking en verwacht dat patiënten en zorgverleners al binnen een jaar de effecten ervaren.”
 
NVVC, Harteraad en Hartstichting werken al langer samen onder de vlag van de Dutch CardioVascular Alliance. Die werd in september 2018 opgericht en heeft als doel om de verwachte ziektelast van hart- en vaatziekten met 25% te reduceren in 2030. De meerwaarde van deze aanvullende samenwerkingsovereenkomst is dat de partijen zich toeleggen op implementatieprojecten rond deze specifieke ziektebeelden. Het eerder opsporen en behandelen van hartfalen, atriumfibrilleren, acuut coronair lijden en pijn op de borst levert een belangrijke bijdrage aan dat doel.

Nieuwsbrief voor professionals

Altijd op de hoogte van de actualiteiten rondom financieringsmogelijkheden, projecten en evenementen? Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.