Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Help! Een patiënt belt met pijn op de borst naar de huisartsenpraktijk. Is het het hart en misschien zelfs levensbedreigend? Bel ik een ambulance? Of is het spierpijn en adviseer ik een paracetamol? De nieuwe scholing Acute pijn op de borst in de dagpraktijk kan jou als doktersassistent helpen de urgentiebepaling bij pijn op de borst te verbeteren.

Ondanks dat een plotselinge pijn op de borst in de huisartsenpraktijk vaak niet levensbedreigend is en veroorzaakt wordt door o.a. angst, het bewegingsapparaat of het maag-darm stelsel, is er in 15% van de gevallen wel sprake van een cardiale oorzaak. De helft hiervan is direct levensbedreigend. Deze oorzaken wil je natuurlijk niet missen!

Urgentiebepaling bij acute signalen versnellen

Vergeleken met de huisartsenpost of de meldkamer is er bij de dagpraktijk sprake van meer vertraging in het snel opvolgen van acute signalen. Enerzijds komt dit doordat de dagpraktijk meer te maken heeft met gevallen waarbij de signalen als minder urgent en minder typisch ervaren worden. Anderzijds wordt er in de dagpraktijk minder vaak volgens een systeem getrieerd en is hier minder ervaring mee. Daarnaast zijn er niet in elke praktijk concrete en vaste werkafspraken over hoe te handelen bij spoedklachten. Ook dit kan vertraging in het proces opleveren.

Verbeteren van de urgentiebepaling

De scholing is gericht op het verbeteren van de urgentiebepaling bij pijn op de borst. In de scholing wordt niet alleen stilgestaan bij de achtergrond van acute signalen, maar er wordt ook volop gekeken naar de triage ervan. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het maken of verbeteren van vaste werkafspraken in de dagpraktijk. Deelname aan deze scholing zal het handelen bij spoedklachten dan ook aanzienlijk verbeteren. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor de huisartsen. In de factsheet voor huisartsen staat alle informatie over deze scholing.

Over de scholing

 • Door DOKh en de Hartstichting

  Deze scholing is ontwikkeld door DOKh en de Hartstichting. DOKh verzorgt nascholingen voor eerstelijns zorgverleners. 

 • Voor doktersassistenten

  De scholing Acute pijn op de borst in de dagpraktijk is ontwikkeld voor doktersassistenten.

 • Twee onderdelen

  De scholing is gericht op het verbeteren van de urgentiebepaling bij pijn op de borst. Deelname aan deze scholing zal het handelen bij spoedklachten dan ook aanzienlijk verbeteren. De scholing bestaat uit een e-learning en een online praktijkgedeelte.

  1. E-learning

  De e-learning is een individueel traject, te volgen in eigen tempo.  In de e-learning wordt aandacht besteed aan:

  • Ziekteleer
  • ABCDE-systematiek
  • NTS triage
  • Ingangsklacht pijn thorax
  • Overdracht
  • Werkafspraken

  2. Praktijkgedeelte

  De praktijkscholing is een verdieping op de e-learning. Dit is een online scholing in een groep en hierin wordt veel gewerkt met casuïstiek.

 • Tijdsbesteding

  De scholing duurt in totaal 5 uur:

  • 2 uur e-learning
  • 3 uur praktijkscholing
 • Accreditatie CADD

  De e-learning is voor 2 uur en de praktijkscholing voor 3 uur geaccrediteerd door het CADD.

 • Inschrijven

  Inschrijving verloopt via DOKh.

Meld je aan

Ook een positief verschil maken in tijdsverlies bij handelen bij spoedklachten? Meld je dan nu aan bij DOKh voor de e-learning Acute pijn op de borst in de dagpraktijk.

Eerder behandelen acute hart- en vaatziekten

De Hartstichting werkt aan het eerder opsporen en behandelen van hart- en vaatziekten. Eén van de hoofddoelen is het bieden van snellere hulp in noodsituaties: iedereen met een hartinfarct of beroerte moet op tijd worden behandeld. Helaas zit er vaak nog veel vertraging tussen de start van symptomen en de behandeling. Doel is dan ook om in 2030 de tijd hiertussen met 30 minuten te versnellen. Om dit doel te bereiken is het project ‘Eerder behandelen acute hart- en vaatziekten’ gestart. De scholing Acute pijn op de borst in de dagpraktijk is hier onderdeel van.

Interessant voor jou

Het laatste nieuws voor professionals

Geen resultaten gevonden.