Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Het gaat om een vervolgfinanciering van het CONTRAST-consortium vanuit het Impuls-programma. In totaal stellen de Hartstichting en de Hersenstichting maximaal 4 miljoen euro beschikbaar. Het nieuwe consortium wordt onderdeel van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA).

Over CONTRAST

Het CONTRAST-consortium is het eerste consortium, gestart in 2015, dat gefinancierd is op basis van de onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten. Het richt zich op het verbeteren van de behandeling van acute beroertes en bouwt voort op het grote succes van de mede door de Hartstichting gefinancierde MR Clean-studie.

Resultaten verder brengen

Met het Impulsprogramma krijgen succesvolle consortia die bijdragen aan de strategiedoelstellingen van de Hartstichting de kans om hun onderzoekslijn voort te zetten. Hiermee kunnen veelbelovende resultaten uit het onderzoek verder ontwikkeld worden tot oplossingen die, eenmaal geïmplementeerd, de zorg voor hart- en vaatpatiënten verbeteren. Hierbij kan het consortium gebruik maken van de diensten en expertise van de DCVA op het gebied van valorisatie, data-infrastructuur, implementatie en talent-ontwikkeling.

Focus nieuwe consortium

Met het nieuwe consortium willen de onderzoekers van CONTRAST hun klinische studies voortzetten en uitbreiden. Ook willen ze werken aan het versterken van preklinisch onderzoek op dit gebied. Vorig jaar is de onderzoeksagenda geëvalueerd. In lijn met de nieuwe doelstellingen op thema 4: Beroerte zal het consortium ook het onderzoek naar hersenbloedingen meer vorm geven. Mede door de samenwerking met de Hersenstichting zal het consortium zich daarnaast meer gaan richting op revalidatie en herintegratie na een beroerte.
De drie hoofdthema’s voor de Impulse aanvraag beroerte zijn:

  1. verbeterde triage en pre-hospitale zorg;
  2. snelle en effectieve behandeling van acute beroerte;
  3. verbeterde revalidatie voor beroertepatiënten in de subacute en chronische fase.

Kwartiermakers

Het CONTRAST-consortium heeft twee kwartiermakers voorgedragen om het nieuwe consortium te helpen formeren. De Hartstichting en Hersenstichting zijn met dit voorstel akkoord gegaan, waarna de kwartiermakers voortvarend van start gegaan zijn met een brede verkenning van het onderzoeksveld rond beroerte. De kwartiermakers zijn:

  • Prof. dr. Aad van der Lugt, Erasmus MC Rotterdam, hoogleraar Neuroradiologie
  • Prof. dr. Yvo Roos, Amsterdam UMC, hoogleraar acute neurologie

Over de samenwerking

Het nieuwe consortium wordt gefinancierd vanuit een samenwerking tussen de Hartstichting en de Hersenstichting. De Hartstichting wil voor alle mensen met een beroerte zo snel mogelijk de beste behandeling, afgestemd op de individuele patiënt. Zo voorkomen of beperken we hersenschade door beroertes. De Hersenstichting zet zich in om de ziektelast veroorzaakt door een beroerte te minimaliseren voor iedereen die met de gevolgen van een beroerte moet leven, de kwaliteit van leven te verbeteren en mensen na een beroerte te helpen om mee te blijven doen in de maatschappij.
Het nieuwe consortium maakt deel uit van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA). In de DCVA hebben 21 onderzoeks-en zorgorganisaties hun krachten gebundeld om oplossingen voor hart- en vaatziekten te versnellen.

Deadline gesloten

Het is niet meer mogelijk een aanvraag in te dienen, de deadline was 26 juli 2022 om 14:00 uur. Ter informatie vind je hieronder de brochure en het supplement met aanvullende informatie over het indienen van een aanvraag en contactgegevens voor eventuele vragen.

Bekijk de openstaande calls

Op deze call kun je niet meer reageren. Bekijk de calls die momenteel open staan.