Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Beschikbaarheid van menselijk hartweefsel is een cruciale factor in een snellere en betere vertaling van preklinisch naar klinisch onderzoek. De Hartenbank gaat hier voor zorgen.

Voor cardiovasculair onderzoek bestaat een grote vraag naar gezond menselijk hartweefsel en hartweefsel van hartpatiënten. Op dit moment kunnen onderzoekers hier moeilijk aan komen. Daarom heeft de DCVA onder leiding van NL-HI de Hartenbank opgericht; een centrale biobank waarin hartweefsel en medische gegevens van overleden donoren geanonimiseerd worden opgeslagen en uitgegeven voor wetenschappelijk onderzoek.

Verbetering van infrastructuur

Eén van de prioriteiten van de DCVA is het verbeteren van de infrastructuur van cardiovasculair onderzoek. Het opzetten van de Hartenbank is hier een goed voorbeeld van. Het zal voor onderzoekers makkelijker worden om aan hartweefsel en bijbehorende klinische gegevens te komen. Dit zal cardiovasculair onderzoek verbeteren en versnellen.

Betrokkenheid Hartstichting

De Hartstichting wil hart- en vaatziekten eerder opsporen en herkennen en zo bijdragen aan de best mogelijke behandeling voor patiënten. We willen onderzoek versnellen en de resultaten ervan implementeren in nieuwe richtlijnen, technieken en therapieën. De Hartenbank draagt direct bij aan onze doelen. De Hartstichting steunt daarom de pilot met een financiële bijdrage. In deze pilot worden de eerste tien harten verzameld en wordt de werkwijze verfijnd. Een deel van de financiële steun is bij elkaar gefietst door cardiologen die hiervoor verschillende fietstochten hebben georganiseerd via het platform Voordehartstichting.nl. Ook Stichting PLN steunt de Hartenbank financieel.

Update 1 augustus 2022

Publicatie

In het Netherlands Heart Journal is een artikel verschenen dat de ontwikkeling van de Hartenbank beschrijft.

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar de website van de Hartenbank

Interessant voor jou

Het laatste nieuws voor professionals

Geen resultaten gevonden.