Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

De Nationale Wetenschapsagenda financiert deze ronde in totaal negentien consortia om te werken aan wetenschappelijke en maatschappelijke doorbaken. Actieve samenwerking tussen verschillende onderzoeksdisciplines, verschillende kennisinstellingen en met publieke sectoren en bedrijfsleven vormen de kern van de projecten.

Holland Hybrid Heart

Combining tissue engineering and soft robotics to build a biocompatible artificial heart that offers a future to heart failure patients

Voor mensen met ernstig hartfalen zijn er geen mogelijkheden tot genezing en er zijn te weinig donorharten beschikbaar. Een hybride hart kan een oplossing betekenen voor deze mensen. De Hartstichting steunt dit onderzoek omdat een betere behandeling van hartfalen een van onze topprioriteiten is. Ook hebben we gesprekken georganiseerd waarin patiënten met onderzoekers konden meedenken over de plannen voor het hybride hart.

Het hybride hart is een kunsthart dat zachte kunststof, technologie en menselijk weefsel combineert. Het bestaat onder meer uit een zachte ‘robotspier’ van rubberachtig materiaal dat kan samenknijpen en ontspannen, net zoals een echte hartspier. De onderzoekers hopen dat het hybride hart binnen 10 jaar beschikbaar is als alternatief voor donorharten bij harttransplantaties. Jolanda Kluin, hoofd thoraxchirurgie van het Erasmus MC en onderzoeksleider van dit programma: “Het is geweldig dat dit onderzoek is toegekend. Dit maakt het mogelijk om te werken aan een oplossing voor patiënten die we nu niet kunnen helpen”.

Het Holland Hybrid Heart consortium ontvangt 10 miljoen euro van NWO. De Hartstichting draagt 700.000 euro bij.

MenoPause

More healthy and productive years for Peri-menopausal women

De menopauze kan uiteenlopende lichamelijke en psychische klachten veroorzaken, waaronder hart- en vaatziekten. Om deze effecten beter te begrijpen steunt de Hartstichting dit multidisciplinaire project. Binnen het consortium werken artsen, onderzoekers, leefstijldeskundigen, vrouwen in de overgang en andere experts samen. Het onderzoek is relevant voor het cardiovasculaire veld, aangezien de menopauze direct en indirect het cardiovasculair risico verhoogt door diabetes en stress.

De hoofdaanvrager is internist-endocrinoloog Peter Bisschop. De betrokken cardiovasculaire onderzoekers zijn Jeanine Roeters van Lennep en Maryam Kavousi. Zij werken ook in het consortium IMPRESS, gesteund door de Hartstichting. Dit consortium biedt een landelijk netwerk van onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen. In de menopauze-studie willen zij de onderliggende mechanismen ontrafelen en vrouwen en zorgprofessionals handvatten bieden om de negatieve impact van de menopauze op de gezondheid van het hart te beperken. Hierbij kijken ze naar gedragsverandering, leefstijl en medicatie-interventies.

Het MenoPause consortium ontvangt 9,4 miljoen euro van NWO. De Hartstichting draagt 80.000 euro bij.

Financiering

Beide projecten ontvangen naast de financiering van NWO ook een financiële bijdrage van de Hartstichting en andere organisaties. Ook geven we een bijdrage in natura. Zo gaan medewerkers van de Hartstichting helpen bij communicatie over de resultaten naar de maatschappij en bieden we strategische ondersteuning bij stakeholdersmanagement.

Nieuwsbrief voor professionals

Altijd op de hoogte van de actualiteiten rondom financieringsmogelijkheden, projecten en evenementen? Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Interessant voor jou

Het laatste nieuws voor professionals

Geen resultaten gevonden.