Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Een gezelschap van zo’n 80 personen waaronder cardiologen, internisten, neurologen, wetenschappers en epidemiologen vult op 6 december de grote zaal van de Hartstichting. Het is een feestelijke dag, want vandaag wordt de 25ste editie van het Cijferboek Hart- en vaatziekten in Nederland gepresenteerd. De aanwezigen krijgen als eerste een sneak preview van de inhoud.

Dagvoorzitter professor Frank Visseren van het UMC Utrecht begint de ochtend met speciale felicitaties aan Dr. Ineke van Dis van de Hartstichting. Van Dis was bij de allereerste editie van het cijferboek in 1994 betrokken en bleef 25 jaar lang de drijvende kracht achter het cijferboek.

Minder sterfte aan hart- en vaatziekten, maar sterke toename van aantal patiënten

De sterfte door hart- en vaatziekten is de afgelopen decennia sterk gedaald, vertelt professor Michiel Bots van het UMC Utrecht. Sinds 1980 daalde het sterftecijfer (gecorrigeerd voor de leeftijdsopbouw van de bevolking) bij mannen met 70% en bij vrouwen met 63%. Dit is volgens Bots voor een groot deel te verklaren door betere zorg in de acute fase en door verbeterde primaire en secundaire preventie (medicatie). Dat steeds minder mensen overlijden aan een hart- of vaatziekte, betekent ook dat het aantal patiënten met een chronische vorm van hart- en vaatziekten toeneemt. Met name het aantal patiënten met hartfalen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Deze patiënten zijn wel ouder.

Hoge systolische bloeddruk belangrijke risicofactor

Om in de toekomst het aantal patiënten met chronische hart- en vaatziekten terug te brengen, is meer aandacht voor preventie nodig. Drs Annemarijn de Boer van het UMC Utrecht geeft aan dat een hoge systolische bloeddruk één van de belangrijkste risicofactoren voor hart- en vaatziekten in Nederland is. Wereldwijd is het zelfs de belangrijkste oorzaak van ziekte en sterfte. Naar schatting heeft 1 op de 3 Nederlanders tussen 30 en 70 jaar een hoge systolische bloeddruk of gebruikt medicatie hiervoor. Bij Nederlanders jonger dan 60 jaar lijkt de bovendruk de laatste jaren gestegen. Dit is voor een groot deel te verklaren door de toename in Body Mass Index (BMI). Bij Nederlanders ouder dan 65 jaar lijkt de bovendruk juist gedaald, ook als wordt gecorrigeerd voor gebruik van bloeddrukverlagende medicatie.

Door de aanwezigen wordt genoemd dat je een hoge bloeddruk vaak niet voelt, en dat veel mensen daarom niet weten dat ze een hoge bloeddruk hebben. Een goede opsporing is daarom essentieel. Opportunistisch screening, het aanbieden van een persoonlijke gezondheidscheck en het stimuleren van wearables worden als opties voor een goede opsporing genoemd.

Ziektelast blijft stijgen

De Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) laat zien dat bij ongewijzigd beleid de (gezonde) levensverwachting de komende 25 jaar blijft stijgen. Henk Hilderink van het RIVM verwacht dat de sterfte door hart- en vaatziekten nog verder afneemt en het aantal mensen met (chronische) hart- en vaatziekten hierdoor stijgt. De ziektelast veroorzaakt door hart- en vaatziekten in Nederland blijft hiermee onverminderd hoog en eindigt in 2040 op nummer 2, na de ziektelast door dementie. Hilderink geeft aan dat het aantal patiënten met een chronische hart- en vaatziekten kan worden teruggebracht door onder andere gezond leven te stimuleren en door arbeids- en milieufactoren te beïnvloeden.
In de zaal wordt gediscussieerd over hoe een gezonde leefstijl kan worden bewerkstelligd, vooral bij mensen die dit nodig hebben. Een gezonde leefomgeving zou één van de speerpunten van de overheid moeten zijn. Ook moeten de gezondheidsvaardigheden van mensen worden verbeterd.

Samenwerking Hartstichting en Nederlandse Hart Registratie

Vanaf 2020 gaan de Nederlandse Hart Registratie (NHR) en de Hartstichting samenwerken bij het presenteren van hart- en vaatcijfers. De NHR doet de landelijke kwaliteitsregistratie omtrent cardiologische en cardiochirurgische zorg in Nederlandse ziekenhuizen, zo vertelt Dr. Dennis van Veghel van het NHR. Dr. Raymond Wimmers geeft aan dat de Hartstichting samen met partners veel data genereert over ziektebeelden binnen hart- en vaatziekten. Deze sluiten mooi aan op de hartinterventiecijfers van de NHR. Wimmers geeft aan dat vanaf 2020 actuele cijfers over ziektebeelden en behandelresultaten worden gedeeld op nederlandsehartregistratie.nl. Het 25ste cijferboek is daarmee de laatste PDF-versie die wordt gepubliceerd.

Bekijk het 25e cijferboek

Bekijk het cijferboek Hart- en vaatziekten in Nederland 2019: cijfers over incidentie, prevelentie, ziekte en sterfte.