Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

In ons impactverslag 2022 lees je wat de Hartstichting vorig jaar bereikt heeft. We steken bijvoorbeeld miljoenen euro’s in onderzoek. Regelmatig financieren we samen met andere partijen het mogelijk maken of voortzetten van onderzoek. En we doen meer dan alleen financieren: we helpen bij het vinden van deelnemers voor onderzoek en we zijn een actieve partner in de DCVA. Al onze resultaten op het gebied van onderzoek lees je in het verslag vanaf pagina 4.

Het positieve effect van leefstijlverandering

Liesbeth van Rossum is internist-endocrinoloog en hoogleraar op het gebied van obesitas en stressonderzoek in het Erasmus MC. Ze is medeoprichter van het Centrum Gezond Gewicht en vertelt over het belang van leefstijlzorg: “Wat werkt is op een niet veroordelende manier toestemming vragen om deze onderwerpen te bespreken en uitleggen wat de effecten zijn van de ongezonde leefstijl en het overgewicht op hun aandoening.” Het inspirerende interview lees je vanaf pagina 12.

Een onstuimig jaar

Door de oorlog in Oekraïne en de daaropvolgende inflatie verschoof in Nederland in één klap de aandacht voor gezondheid naar bestaansveiligheid en financiële zekerheid. Dat zorgde voor een onverwachte kentering. Hoe we daar op in zijn gesprongen kun je in het verslag lezen (pagina 8). Net als het creëren van maatschappelijk draagvlak voor normveranderingen (pagina 15), het realiseren van een landelijk reanimatienetwerk van burgerhulpverleners (pagina 19) en onze stevige inzet op preventie en vroege herkenning van hart- en vaatziekten (pagina 25).

Met dank aan alle onderzoekers, vrijwilligers, zorgprofessionals, donateurs, bedrijven, de deelnemers aan onze evenementen en natuurlijk onze eigen medewerkers!

Interessant voor jou

Het laatste nieuws voor professionals

Geen resultaten gevonden.