Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

We willen zoveel mogelijk bereiken voor hart- en vaatpatiënten met de tijd en de middelen die tot onze beschikking staan. Daarom maken we een lijst met belangrijke uitdagingen op het gebied van hart- en vaatziekten. Dit doen we samen met onderzoekers, patiënten en hun naasten, zorgprofessionals, beleidsmakers, donateurs en vrijwilligers. Deze lijst noemen we de Landelijke Hart- en Vaatagenda. Onderwerpen op deze agenda krijgen de komende tien jaar extra aandacht.  

Waarom komt er een agenda?

In 2014 heeft de Hartstichting samen met patiënten, naasten, onderzoekers en zorgprofessionals de eerste landelijke agenda voor hart- en vaatziekten opgesteld. Deze aanpak bleek een succes: onderwerpen op de agenda kregen geld voor onderzoek en aandacht in de media. Omdat hart- en vaatziekten nog altijd zeer urgent zijn, is het na tien jaar tijd voor een nieuwe agenda. Met jouw hulp, zal de nieuwe hart- en vaatagenda opnieuw kunnen inspireren en richting geven aan effectieve oplossingen om de hartgezondheid van Nederland te verbeteren. Met als doel: een gezond hart voor iedereen, nu en later. 

Hoe is de vragenlijst gemaakt? 

We vinden het belangrijk dat veel mensen de onderwerpen op de agenda steunen. Daarom hebben we achttien groepsgesprekken georganiseerd. Hieraan hebben ruim honderdtachtig mensen deelgenomen, van patiënten, hun naasten en beleidsmakers tot zorgprofessionals en onderzoekers. We hebben alle ideeën verzameld en uitgewerkt in een vragenlijst. Daarin konden mensen van 26 oktober tot en met 20 november stemmen op de onderwerpen die zij het belangrijkst vinden.