Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Deze subsidieoproep is het resultaat van de thematische samenwerking Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek tussen de Hartstichting en het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek. Hiermee combineren de Hartstichting en ZonMw hun expertise om met netwerkzorg in de regio atriumfibrilleren en hartfalen eerder te herkennen en optimaal te behandelen.

Samen de juiste zorg op de juiste plek zorg leveren

Regionale samenwerkingsverbanden die aangesloten zijn bij het netwerkprogramma van de Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie, NVVC Connect, konden subsidie aanvragen voor het implementeren van regionale transmurale afspraken. Dat zijn afspraken over verschillende zorgdomeinen heen over diagnostiek, behandeling en ondersteuning. Om de afspraken te implementeren brengen de regio’s relevante partijen bij elkaar, zoals bijvoorbeeld huisartsen, cardiologen, verpleegkundigen, thuiszorg en patiënten.

Voortaan bieden zorgverleners de zorg voor patiënten met atriumfibrilleren en hartfalen integraal en transmuraal aan. Hierdoor komt de patiënt in contact met díe zorgverlener of ondersteuner die op dat moment de beste bijdrage aan de zorg- of ondersteuningsbehoefte kan leveren. Dit moet leiden tot het bieden van de juiste zorg op de juiste plek voor mensen met hartfalen of atriumfibrilleren.

Maatwerk in elke Connect-regio

De zeven Connect-regio’s gaan de komende twee jaar aan de slag met het implementeren van de afspraken. Daarbij hebben de regio’s hun eigen focus. Zo zijn er bijvoorbeeld regio’s die extra aandacht besteden aan het verkleinen van gezondheidsverschillen door in te zetten op het verbeteren van zorg voor mensen met een lage sociaal economische status. Drie regio’s richten zich op de behandeling van hartfalen, twee op atriumfibrilleren en twee regio’s richten zich op beide aandoeningen. Een samenvatting van de projecten staat in de projectendatabank van ZonMw. De Connect-regio’s worden tijdens de subsidieperiode ondersteund bij de implementatie vanuit het consortium Impuls Hartzorg waarin NVVC, NHR, InEen, Harteraad en DCVA nauw samenwerken.

Resultaten eerste ronde

Deze Regio-impuls Hartzorg is de tweede subsidieronde vanuit de Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek. De tien projecten uit de eerste ronde zijn uiterlijk september 2022 gestart. Negen projecten zijn nu halverwege hun projectduur en één project rondt af in september 2023. De resultaten deelt ZonMw, wanneer beschikbaar, op hun website Hartzorg.

Over de samenwerking

Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek is een thematische samenwerking in het kader van de Dutch CardioVascular Alliance. Het doel van deze samenwerking is hartfalen en atriumfibrilleren eerder te herkennen en beter te behandelen door de juiste hartzorg op de juiste plek duurzaam te stimuleren en faciliteren. Dit doen we door het gezamenlijk opzetten, financieren en uitvoeren van subsidierondes en de inzet van overstijgende activiteiten die bijdragen aan kennisontwikkeling. In de Dutch CardioVascular Alliance hebben 22 onderzoeks- en zorgorganisaties hun krachten gebundeld om oplossingen voor hart- en vaatziekten te versnellen.

Meer informatie over het project vind je op de volgende plekken: