Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Gedragscode vertrouwelijkheid en belangenverstrengeling

Gedragscode vertrouwelijkheid en belangenverstrengeling

Gedragscode vertrouwelijkheid en belangenverstrengeling

De Hartstichting vindt een objectieve besluitvorming en een transparante beoordelingsprocedure belangrijk voor het verstrekken van financiering. Om dit te waarborgen, hanteren wij de gedragscode Vertrouwelijkheid en Belangenverstrengeling.