Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Klacht over selectieprocedure

Klacht over de selectieprocedure

Klacht over de selectieprocedure

De beoordeling van financieringsaanvragen gebeurt uiterst zorgvuldig en objectief. Heb je toch opmerkingen of klachten, dan kun je die kenbaar maken. In het klachtenreglement lees je hoe je een klacht bij ons indient.