Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Eerder opsporen

Hart- en vaatziekten eerder opsporen

Hart- en vaatziekten eerder opsporen

Om de ziektelast terug te dringen, is het herkennen van ziekten en het bieden van de beste behandelingen niet genoeg. We willen ook dat alle patiënten die beste behandeling in een zo vroeg mogelijk stadium krijgen. Daarom stimuleren we het eerder opsporen van hart- en vaatziekten.

Mensen die in een vroeg stadium een diagnose en een behandeling krijgen, leven langer en in betere gezondheid. Soms betekent dat, als het nodig is, actief op zoek gaan naar patiënten, die nog niet weten dat ze ziek zijn.

Hart- en vaatziekten eerder herkennen

Om te zorgen dat we patiënten met hart- en vaatziekten eerder opsporen, brengt de Hartstichting beleidsmakers en zorgprofessionals bij elkaar om goede afspraken te maken over bijvoorbeeld screening. Daarnaast zetten we in op zorginnovatie en stimuleren we het in praktijk brengen daarvan. Verder ontwikkelen we campagnes, samen met zorgprofessionals. Concreet zijn we op al die niveaus bezig met het ontwikkelen van programma’s om boezemfibrilleren en hartfalen in een eerder stadium te herkennen en behandelen.

Patiënten helpen om symptomen te herkennen

Patiënten spelen zelf een belangrijke rol in hun behandeling. Door symptomen te herkennen en hiermee naar de huisarts te gaan, krijgen ze tijdig de juiste diagnose en behandeling. Of door de adviezen van hun huisarts goed op te volgen, hun medicijnen te blijven gebruiken en bijvoorbeeld hun leefstijl aan te passen. Op deze website bieden we zoveel mogelijk informatie over onze op het publiek gerichte campagnes en programma’s. Zo ben jij als professional goed op de hoogte van ons werk, en kun je adequaat reageren op vragen die patiënten naar aanleiding daarvan zouden kunnen hebben.

Gezond leven makkelijker maken

Om de bloeddruk en cholesterol te verlagen, motiveren wij mensen om gezond te leven. Gezond eten kan soms best lastig zijn, mede vanwege het ongezonde voedingsaanbod. Samen met de Nierstichting en het Diabetesfonds maken wij ons hard voor regelgeving om het aanbod van bewerkte voedingsmiddelen in Nederland gezonder te maken.

Preventie van hart- en vaatziekten

Door mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten in een vroeg stadium op te sporen kan onherstelbare schade aan hart en vaten worden voorkomen. Samen met partners en zorgprofessionals ontwikkelde de Hartstichting een publiekscampagne om mensen te stimuleren hun bloeddruk te laten meten. Is deze te hoog, dan kunnen zij tijdig maatregelen nemen. De komende jaren gaat de Hartstichting deze campagne uitbreiden met andere risicofactoren op hart- en vaatziekten. 

De rol van van zorgprofessionals

Komt de patiënt met klachten bij een arts of andere eerstelijns zorgprofessional, dan dient die de juiste diagnose te stellen met de juiste middelen en volgens richtlijn te behandelen. De zorgprofessional is bij uitstek de persoon die een patiënt kan stimuleren om een therapie goed uit te voeren en leefstijlveranderingen door te voeren. De Hartstichting brengt op thema’s waar het verwachte effect het grootst is, zorgprofessionals bij elkaar om te bespreken hoe we kunnen zorgen dat diagnoses niet alleen goed, maar ook zo vroeg mogelijk gesteld worden. En daarna de beste behandeling wordt gegeven. Op deze website vind je informatie over de lopende programma’s en hoe je je daarbij aan kunt sluiten.

Zorginnovaties sneller in de praktijk

Ten slotte speelt zorginnovatie een belangrijke rol bij het eerder opsporen en op de beste manier behandelen van hart- en vaatziekten. De Hartstichting zet rond diverse thema's en ziektebeelden programma's op waarin we de juiste partijen in en rond de zorg bij elkaar brengen. Zo zorgen we dat de weg van het ontdekken van een nieuwe behandeling tot het daadwerkelijk aanbieden bij patiënten zo kort mogelijk is. Daarnaast zoekt de Hartstichting naar innovatieve en effectieve werkwijzen om ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde, innovatieve manier geholpen wordt. Op deze website houden we je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.