Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Commissie Maatschappelijke Kwaliteit (CMK)

Commissie Maatschappelijke Kwaliteit

Commissie Maatschappelijke Kwaliteit

De Hartstichting wil hart- en vaatziekten eerder opsporen en beter en sneller behandelen. Hiervoor investeren we in wetenschappelijk onderzoek. Om de toepasbaarheid van onderzoeksresultaten in de praktijk te toetsen en te vergroten is de Commissie Maatschappelijke Kwaliteit (CMK) aangesteld.

Om te zorgen dat de maatschappelijke kwaliteit van onderzoek is gewaarborgd, speelt de Commissie Maatschappelijke Kwaliteit (CMK) een adviserende rol bij de beoordeling van onderzoeksvoorstellen. Deze commissie beoordeelt de maatschappelijke kwaliteit van voorstellen en adviseert, samen met de wetenschappelijke beoordelingscommissie, de directie van de Hartstichting over de toekenning van financiering voor onderzoek.

Waar let de CMK op bij de beoordeling van onderzoeksvoorstellen?

 • Relevantie van het onderzoek voor het zorgprobleem
 • aandacht voor het verder brengen van mogelijke onderzoeksresultaten
 • gebruik van specifieke kennis van professionals en patiënten

Taken CMK

De Commissie Maatschappelijke Kwaliteit heeft de volgende taken:

 • Beoordelen van de maatschappelijke kwaliteit van onderzoeksvoorstellen van grote onderzoeksprogramma’s;
 • monitoren van de voortgang en resultaten van onderzoek;
 • beoordeling van rapportages;
 • waar nodig coachen en stimuleren van startende onderzoekers om aandacht te geven aan de maatschappelijke kwaliteit van hun onderzoek;
 • adviseren van de directie van de Hartstichting over aspecten van maatschappelijke kwaliteit op basis van uitkomsten van bovenstaande taken.

Samenstelling CMK

De CMK bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende doelgroepen die allen zorg ontvangen of verlenen. Zij worden ook wel gebruikers van onderzoek genoemd. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende doelgroepen:

 • vertegenwoordigers van patiënten
 • medisch specialisten, waarvan minimaal één cardioloog, aangevuld met bijvoorbeeld internisten of neurologen
 • vasculair verpleegkundig specialisten
 • huisartsen
 • incidentele zorggebruikers/burgers uit de brede maatschappij

Huidige leden van de CMK

De CMK bestaat momenteel uit de volgende leden:

 • Fatma Alakay
 • Astrid Koops
 • Ashwand Prahladsingh (voorzitter)
 • Frans de Roy van Zuijdewijn
 • Mirjam Schavemaker-Heinsbroek
 • Vincent Scholtes
 • Jan Smook
 • Ruud Spee
 • Karin Stevens
 • Judith Tjin-A-Ton
 • Eva van Velzen
 • Jan Verduijn
 • Paul Wesselink
 • Marieke Wijffels-de Groot
 • Ed Wiltink

Vragen over de Commissie Maatschappelijke kwaliteit?

Mail Team Onderzoek & Zorginnovatie