Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Het eerder opsporen en een snellere en betere behandeling van hart- en vaatziekten zijn doelen van de Hartstichting. Om dit te bereiken is van belang dat veelbelovende onderzoeksresultaten uit klinisch onderzoek grootschalig getest worden in de klinische praktijk. Vaak zijn dit studies met een grote financiële omvang. Omdat we een breed draagvlak belangrijk vinden, is het Clinical Trial Program een cofinancieringsprogramma. Dit betekent dat er naast de Hartstichting minimaal één andere financier is die de studie mogelijk maakt.

Cofinanciering 

De omvang van de financiering die de Hartstichting beschikbaar stelt hangt onder andere af van de bijdrage van de studie aan de ambities en doelstellingen van de Hartstichting en de bijdrage aan de onderwerpen op de onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten. Het is daarom belangrijk dat onderzoekers ook andere financiers bij het onderzoek betrekken. Dit kunnen andere gezondheidsfondsen of overheidsfinanciers zijn, maar ook kennisinstellingen, ziekenhuizen of commerciële partijen zoals de farmaceutische bedrijven of ontwikkelaars van medische technologie.

Dit vindt de Hartstichting belangrijk

 • Projecten moeten bijdragen aan onze ambitie om de hartgezondheid van de Nederlandse samenleving in 2030 meetbaar te verbeteren.
 • Klinische studies moeten zich richten op het eerder opsporen en het sneller en beter behandelen of genezen van hart- en vaatziekten.

 • Projectvoorstellen dragen bij aan de ambities van de cardiovasculaire onderzoeksagenda en bij voorkeur ook aan de kennishiatenagenda’s van de verschillende medisch specialistische verenigingen.

Het proces in het kort

 • Wanneer je een idee hebt voor een klinische studie dien je een vooraanmelding in. De Hartstichting beoordeelt samen met haar wetenschappelijke adviseurs en commissieleden deze vooraanmelding op onder meer de relevantie, bijdrage aan de ambities en doelstellingen van de Hartstichting en het budget. Bij goedkeuring van de vooraanmelding kun je een aanvraag indienen.

 • De klinische studie commissie bespreekt een uitgewerkte aanvraag. Afhankelijk van de beschikbaarheid van referenten- of adviesrapporten van andere financiers bepaalt de Hartstichting of externe referenten je aanvraag moeten beoordelen. De commissie adviseert de Hartstichting over de kwaliteit en relevantie van je studie.  

 • De Hartstichting bepaalt mede op basis van de adviezen welke studies financiële steun kunnen krijgen en onder welke voorwaarden.

Deadlines

Een vooraanmelding kan je op ieder moment indienen. De beoordeling hiervan neemt drie weken in beslag. Voor het indienen van een uitgewerkte aanvraag zijn er elk jaar drie deadlines, voor 2024 zijn dat:

 • donderdag 28 maart, 14.00 uur;
 • donderdag 30 mei, 14.00 uur;
 • donderdag 3 oktober, 14.00 uur.

Heb je interesse?

Lees alles over deze call in de brochure 'Clinical Trial Program', bekijk ook het formulier voor een vooraanmelding. Beide kun je downloaden via onderstaande knoppen.

Relevante documenten

Afhankelijk van het type onderzoek dat je aanvraagt is een van onderstaande overeenkomsten op jouw project van toepassing. De Hartstichting laat je bij akkoord voor het uitwerken van je aanvraag weten welke overeenkomst van toepassing is.

 • Samenstelling commissie

  • Dr. Arend Mosterd, cardioloog, voorzitter commissie en voorzitter WAR
  • Prof. dr. Bert Leufkens, emeritus hoogleraar farmaceutische wetenschappen, WAR-lid
  • Prof. dr. Wiek van Gilst, emeritus hoogleraar cardiovasculaire en klinische farmacologie
  • Prof. dr. Eric Boersma, hoogleraar klinische epidemiologie
  • Prof. dr. Diederik Dippel, hoogleraar vasculaire neurologie
  • Een lid van de Commissie Maatschappelijke Kwaliteit
  • Drs. Rebecca-Abma Schouten, hoofd onderzoek Hartstichting

Heb je vragen?

Heb je vragen of wil je een idee met ons bespreken? Neem contact op met researchmanager Joost Leenders. Bel 070-3155508 of mail naar [email protected].