Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Samen bouwen aan bekendheid

De Hartstichting financiert en faciliteert onderzoek en innovatie op het gebied van hart- en vaatziekten. We stimuleren samenwerking om de hartgezondheid van de Nederlandse samenleving te verbeteren.

Net als jij, willen ook wij onze achterban én de Nederlandse samenleving graag vertellen wat we samen hebben bereikt. Hierbij is consistentie in communicatie erg belangrijk. Daarom hebben we een aantal richtlijnen opgesteld.

Richtlijnen voor communicatie

 • Voor consortia

  De Hartstichting financiert steeds vaker consortia, netwerken van onderzoekers en zorgprofessionals die samenwerken aan één duidelijk doel. Dit doen we samen met andere financiers, zoals ZonMw, Health~Holland en NWO.

  Communicatie vanuit consortia kan complex zijn, omdat er meerdere instituten en financiers betrokken kunnen zijn. De meeste consortia zijn daarnaast ook aangesloten bij de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA), hetgeen extra communicatieafspraken met zich mee brengt. Kijk dus goed naar de afspraken en richtlijnen die gelden voor jouw consortium.

  Consortia gefinancierd door CVON
  CVON is vervangen door DCVA. Niet ieder consortium dat door CVON gefinancierd is, is onderdeel van de DCVA geworden.

  Is het consortium gefinancierd in het kader van CVON, maar geen onderdeel geworden van de DCVA? Dan kun je desgewenst uitdrukken dat je gefinancierd bent in het kader van CVON.

  Is het consortium onderdeel geworden van de DCVA? Kijk dan bij de richtlijnen voor consortia binnen de DCVA. Vervang de CVON-huisstijl door de DCVA-huisstijl en vermelding van de Hartstichting als financier.

  Consortia als onderdeel van DCVA
  Is je consortium onderdeel van de DCVA, kijk dan bij 'DCVA-projecten' verderop op deze pagina. Gebruik het DCVA-logo en vermeld de Hartstichting als financier.

  Consortia buiten CVON en DCVA
  ​Consortia die niet gefinancierd zijn door CVON en geen onderdeel zijn van de DCVA, vermelden alleen de Hartstichting als financier. 

 • Voor DCVA-projecten

  Presentaties

  Geef je een presentatie bij een congres, symposium, intercollegiaal overleg of een andere bijeenkomst? Gebruik dan de huisstijl en het logo van de DCVA. De DCVA kan voor elk project een aangepast logo met de projectnaam maken. Vraag dit aan via [email protected]. Hiernaast gebruik je ook het logo van de financier(s) en eventueel het logo van het instituut waarvoor je werkzaam bent.

  Online

  Elk DCVA-project krijgt een webpagina op www.dcvalliance.nl. Hier is naast informatie over de doelstelling, opzet en projectleiding, ook ruimte voor onder andere:

  • het aankondigen van meetings;
  • nieuws over het talentprogramma;
  • publicaties vanuit het project;
  • ​download van het logo+projectnaam.

  Deze projectpagina's zijn op dit moment in ontwikkeling. De DCVA neemt de aankomende tijd contact op met de onderzoeksleiders van elk project om de pagina vorm te geven.

  Persberichten

  Publiciteit is in het belang van de onderzoeker én van onze donateurs. We vinden het daarom erg belangrijk dat niet alleen over het onderzoek zelf, maar ook over het belang ervan voor patiënten en over de rol van de Hartstichting wordt verteld. Bij het toekennen van financiering maken we daarom afspraken over publiciteit. Deze zijn terug te vinden in de overeenkomst.

  In het kort: we hebben vóór publicatie altijd contact met elkaar.
  We kunnen op ons initiatief de media opzoeken. We nemen dan contact op met de onderzoekers om samen een mooie verhaal te maken. Onderzoekers kunnen ook zelf de media opzoeken. De Hartstichting helpt dan met het schrijven van het persbericht en het contact met de media.

  In het persbericht wordt tenminste hetvolgende opgenomen:

  • in de lead: "Dit onderzoek/project/consortium is gefinancierd door de Hartstichting";
  • elders in het persbericht worden de specifieke betrokken partners en de DCVA als geheel genoemd en ook de ambitie van de DCVA;
  • voorbeeldzinnen kun je opvragen bij [email protected] of [email protected].

  Wetenschappelijke publicaties

  Bij het publiceren van wetenschappelijke artikelen worden de DCVA en de financiers genoemd zoals beschreven staat in de financieringsovereenkomst.

 • Voor andere projecten

  Maakt jouw project geen onderdeel uit van de DCVA? Dan zijn alleen de communicatierichtlijnen van de Hartstichting van toepassing.

  Presentaties

  Geef je een presentatie bij een congres, symposium, intercollegiaal overleg of een andere bijeenkomst? Gebruik dan de huisstijl van het instituut waarvoor je werkzaam bent. Gebruik hierbij naast het logo van het instituut ook het logo 'Gefinancierd door de Hartstichting' of 'Funded by Hartstichting'. Deze kun je downloaden verderop op deze pagina.

  Persberichten

  Bij het toekennen van financiering maken we afspraken over publiciteit. We kunnen op ons initiatief de media opzoeken, we verwachten dan een bijdrage van de onderzoekers. Onderzoekers kunnen zelf de media opzoeken, we verwachten dan dat we hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld. Publiciteit is in belang van de onderzoeker én van onze donateurs. We vinden het daarom erg belangrijk dat niet alleen over het onderzoek zelf, maar ook over het belang ervan voor patiënten en over de rol van de Hartstichting wordt verteld. We hebben daarom altijd voor publicatie contact met elkaar.

  Wetenschappelijke publicaties

  Bij het publiceren van wetenschappelijke artikelen wordt de Hartstichting genoemd als financier. Afspraken hierover zijn ook terug te vinden in de financieringsovereenkomst.

Logo Hartstichting

Ben je onderzoeker of zorgprofessional en/of werk je bij een instelling die gefinancierd wordt door de Hartstichting? Gebruik dan het logo 'Gefinancierd door de Hartstichting' bij communicatie over het gefinancierde project. Dit logo wordt bij elke uiting gevoerd. Denk hierbij aan posters, presentaties persberichten en artikelen. Er is ook een Engelstalige variant beschikbaar.

Het logo van de Hartstichting, bestaande uit een beeldmerk (hart met fakkel) en de tekst ‘Hartstichting’ zonder toevoeging, wordt alleen door de Hartstichting zelf gebruikt.

Heb je vragen?

Neem contact op met communicatiemedewerker Hanneke Reinders. Mail naar [email protected].