Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Call voor registratie-gebaseerd onderzoek

Call voor registratie-gebaseerd onderzoek

Call voor registratie-gebaseerd onderzoek

De Hartstichting en ZonMw investeren in een duurzame infrastructuur die registratie-gebaseerd onderzoek naar hart- en vaatziekten mogelijk maakt. Een nieuw consortium gefaciliteerd door de Dutch CardioVascular Alliance gaat hiervoor zorgen.

Registratie-gebaseerd onderzoek maakt sneller en goedkoper klinisch onderzoek mogelijk. Met name in patiëntenpopulaties die anders moeilijk in onderzoek te includeren zijn, zoals bijvoorbeeld hartfalenpatiënten met comorbiditeiten. De Hartstichting en het Goed Gebruik Geneesmiddelen-programma van ZonMw investeren daarom in het ontwikkelen van een duurzame infrastructuur voor registratie-gebaseerd onderzoek gefaciliteerd door de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA).

Folkert Asselbergs, kwartiermaker voor het consortium

“Registratie-gebaseerd onderzoek geeft ons de mogelijkheid om niet alleen onze huidige zorg longitudinaal te evalueren, maar ook te optimaliseren door het uitvoeren van gerandomiseerd onderzoek binnen de routine zorg. Zorginnovaties zullen sneller naar de patiënt gebracht worden doordat zorgverleners en onderzoekers sneller en tegen lagere kosten verschillende behandelstrategieën kunnen evalueren in de relevante patiëntengroepen.”

Kwartiermakers

De Hartstichting en ZonMw hebben twee kwartiermakers uitgenodigd om een landelijk consortium rondom dit thema te formeren, waarin alle relevante partners binnen de DCVA participeren. Ook zullen zij het indienen van een projectvoorstel coördineren.

  • Dr. Dennis van Veghel, directeur/bestuurder Nederlandse Hart Registratie;
  • Prof. dr. Folkert W. Asselbergs, hoogleraar precision medicine, UMC Utrecht.

Ontwikkelen én testen

Naast het ontwikkelen van een infrastructuur zal het consortium ook een aantal onderzoeksprojecten uitvoeren om te kijken of de infrastructuur goed werkt. Deze projecten zijn thematisch gerelateerd aan een betere behandeling van patiënten met hartfalen.

Dennis van Veghel, kwartiermaker voor het consortium

“Door de expertise en ervaring van verschillende DCVA-partners goed met elkaar te verbinden kunnen we gezamenlijk een infrastructuur vormgeven voor registratie-gebaseerd onderzoek. We zorgen daarbij dat kwaliteitsregistraties goed zijn ingebed in elektronisch patiëntendossiers zodat de registratielast beperkt blijft. Zo maken we nieuwe vormen van onderzoek mogelijk zoals registratie-gebaseerde klinische trials. Op basis van real world data dragen we op die manier bij aan nieuwe inzichten om de patiëntenzorg verder te verbeteren.”

Aansluiten bij het nieuwe consortium?

Ben jij betrokken bij registratie-gebaseerd onderzoek of doe jij klinisch onderzoek naar de behandeling van hartfalen? En wil je je aansluiten bij dit nieuwe consortium? Bekijk dan de voorwaarden in de brochure en neem contact op met de kwartiermakers. De deadline is 18 mei 2021.

> Download de brochure

> Stuur een email aan Dennis van Veghel: dennis.van.veghel@nederlandsehartregistratie.nl
> Stuur een email aan Folkert Asselbergs: f.w.asselbergs@umcutrecht.nl

Meer lezen

Open PPS-programma

Open PPS-programma

Samenwerking binnen de Dutch Cardiovascular Alliance

Samenwerking binnen de Dutch Cardiovascular Alliance

Goed onderzoek volgens de Hartstichting

Goed onderzoek volgens de Hartstichting