Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Registratie-gebaseerd onderzoek maakt sneller en goedkoper klinisch onderzoek mogelijk. Dit geldt met name in patiëntenpopulaties die anders moeilijk in onderzoek te includeren zijn, zoals bijvoorbeeld hartfalenpatiënten met comorbiditeiten. De Hartstichting en het Goed Gebruik Geneesmiddelen-programma van ZonMw investeren daarom in het ontwikkelen van een duurzame infrastructuur voor registratie-gebaseerd onderzoek gefaciliteerd door de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA).

Kwartiermakers

De Hartstichting en ZonMw hebben twee kwartiermakers uitgenodigd om een landelijk consortium rondom dit thema te formeren, waarin alle relevante partners binnen de DCVA participeren. Ook zullen zij het indienen van een projectvoorstel coördineren.

  • dr. Dennis van Veghel, directeur/bestuurder Nederlandse Hart Registratie;
  • prof. dr. Folkert W. Asselbergs, hoogleraar precision medicine, UMC Utrecht.

Sneller naar de patiënt

Folkert Asselbergs, kwartiermaker voor het consortium: "Registratie-gebaseerd onderzoek geeft ons de mogelijkheid om niet alleen onze huidige zorg longitudinaal te evalueren, maar ook te optimaliseren door het uitvoeren van gerandomiseerd onderzoek binnen de routine-zorg. Zorginnovaties zullen sneller naar de patiënt gebracht worden doordat zorgverleners en onderzoekers sneller en tegen lagere kosten verschillende behandelstrategieën kunnen evalueren in de relevante patiëntengroepen."

Ontwikkelen én testen

Naast het ontwikkelen van een infrastructuur zal het consortium ook een aantal onderzoeksprojecten uitvoeren om te kijken of de infrastructuur goed werkt. Deze projecten zijn thematisch gerelateerd aan een betere behandeling van patiënten met hartfalen.

Gezamenlijke infrastructuur

Dennis van Veghel, kwartiermaker voor het consortium: "Door de expertise en ervaring van verschillende DCVA-partners goed met elkaar te verbinden kunnen we gezamenlijk een infrastructuur vormgeven voor registratie-gebaseerd onderzoek. We zorgen daarbij dat kwaliteitsregistraties goed zijn ingebed in elektronisch patiëntendossiers zodat de registratielast beperkt blijft. Zo maken we nieuwe vormen van onderzoek mogelijk zoals registratie-gebaseerde klinische trials. Op basis van real world data dragen we op die manier bij aan nieuwe inzichten om de patiëntenzorg verder te verbeteren."

Aansluiten bij het nieuwe consortium?

Ben jij betrokken bij registratie-gebaseerd onderzoek of doe jij klinisch onderzoek naar de behandeling van hartfalen? En wil je je aansluiten bij dit nieuwe consortium? Bekijk dan de voorwaarden in de brochure en neem contact op met de kwartiermakers. De deadline is 18 mei 2021.

Op deze call kun je niet meer reageren. Ben je benieuwd op welke calls je momenteel kunt reageren, bekijk dan de openstaande calls en events.

Download de brochure

Lees alles over deze call in de brochure 'Creating infrastructure for cardiovascular registry-based research in the Netherlands'.