Naar content

Hier komen de NAW-gegevens formulieren

Britse en Duitse financieringspartners

Britse en Duitse financieringspartners

Britse en Duitse financieringspartners

Werk je aan een innovatief onderzoek dat een bijdrage levert aan preventie, vroege opsporing en betere behandeling van hart- en vaatziekten? Dan biedt de samenwerking tussen de British Heart Foundation (BHF), de Deutsches Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung (DZHK) en de Hartstichting mogelijkheden voor financiering.

Met dit internationale financieringsprogramma willen de organisaties onderzoek mogelijk maken dat niet op nationaal niveau uitgevoerd kan worden. De meerwaarde van de samenwerking tussen onderzoeksgroepen uit de drie landen moet daarom duidelijk naar voren komen in de aanvraag. Voor de Hartstichting is dit financieringsprogramma daarnaast een belangrijke manier om meer impact te behalen op voor ons belangrijke thema’s.

Het is nu mogelijk een aanvraag in te dienen. De deadline is 30 april 2021.

Budget en voorwaarden

  • De totale omvang van dit programma is € 5 miljoen
  • Voor Nederlandse onderzoekers is er € 1 miljoen beschikbaar
  • Het geld wordt verdeeld over maximaal 3 onderzoeken per jaar
  • Het onderzoek moet aansluiten op onze strategische doelen
  • Het onderzoek versterkt een van deze bestaande Hartstichting-consortia
  • De steun van een Britse of Duitse onderzoeksgroep is nodig om het onderzoek uit te voeren

Tijdslijn van dit programma

  • Deadline voor indienen: 30 april
  • Wederhoorfase: tussen 2 en 23 juli
  • Selectievergaderingen (geen interviews): eind augustus
  • Bekendmaking van toewijzingen: eind september

Let op! Net als vorig jaar gelden er een aantal specifieke voorwaarden voor Nederlandse onderzoekers. Lees dus naast de brochure ook goed de aanvullende voorwaarden.

Meer informatie en indienen

Heb je interesse? Hieronder vind je alle documenten die je nodig hebt voor het indienen van een aanvraag.

Download hier:
> de brochure van 2021
> de voorwaarden voor Nederlandse onderzoekers
> het overzicht van landelijke thematische consortia 
> het aanvraagformulier
> het budgetsheet voor Nederlandse onderzoekers
> het template voor definitieve toewijzing
> de financieringsvoorwaarden van de Hartstichting

Ben je van plan een aanvraag in te dienen? Neem dan eerst contact met ons op.

Vragen over internationale samenwerking?

Meer lezen

Dekkerbeurzen 2021 nu open

Dekkerbeurzen 2021 nu open

Samenwerking op alle niveaus

Samenwerking op alle niveaus

Goed onderzoek volgens de Hartstichting

Goed onderzoek volgens de Hartstichting