Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Naar schatting zijn er in Nederland tussen de 130.000 en 148.000 mensen met een erfelijke hart- of vaatziekte. De diagnose heeft grote impact op het leven van vaak jonge mensen en hun omgeving. We willen onderzoeken hoe we kunnen zorgen dat mensen met erfelijke hartziekten meer gezonde levensjaren en een betere kwaliteit van leven hebben.

Drie pijlers

De Hartstichting en NWO hebben samen ruim 7,6 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een call met open indiening van onderzoeksvoorstellen. Met dit bedrag zetten we een nationaal inter- en transdisciplinair consortium op. De call kent drie onlosmakelijk verbonden subthema’s: vroeg opsporen, risicopredictie en therapie. Het onderzoek betreft nadrukkelijk ook de maatschappelijke aspecten die hierbij een rol spelen.

 • Vroeg opsporen

  Erfelijke hartziekten kunnen plotseling en op jonge leeftijd ernstige symptomen veroorzaken of leiden tot de dood. Obductie en DNA-onderzoek bij jonge overledenen worden in Nederland niet altijd uitgevoerd. Door dit vaker te doen, kunnen we meer mensen opsporen. Interdisciplinaire samenwerking is nodig om familieleden beter op te sporen en goed te informeren over de genetische aspecten.
 • Risicopredictie

  De huidige kennis is onvoldoende om goed te voorspellen wie wanneer klachten krijgt bij een erfelijke hartziekte. Dit maakt behandelbeslissingen complex en kan leiden tot over- of onderbehandeling. Betere risicopredictie kan de kwaliteit van leven verbeteren en de zorg optimaliseren. Meer inzicht in genetische en niet-genetische oorzaken is nodig, evenals betere data-infrastructuur op nationaal niveau.
 • Therapie

  De huidige behandelingen bestaan uit leefstijladviezen, medicatie of het aanbrengen van een ICD, maar hebben nadelen en zijn niet altijd effectief. Het verbeteren van de kwaliteit van leven en ontwikkelen van nieuwe behandelingen, inclusief gentherapieën, is noodzakelijk. Innovatief onderzoek kan leiden tot betere overlevingskansen en perspectief op genezing voor een bredere groep patiënten.

Aanleiding

Mede op initiatief van de Hartstichting heeft de Dutch CardioVascular Alliance een verkenning begeleid om te inventariseren wat er nodig is om het verschil te maken voor mensen met (kans op) erfelijke hart- en vaatziekten. Ook is het onderzoeksveld van erfelijke hartziekten in Nederland in kaart gebracht. Het rapport beschreef het advies om een landelijk programma op te zetten met de huidige drie pijlers. De Hartstichting heeft na deze verkenning het initiatief genomen om samen met NWO een call te ontwikkelen.

Praktische informatie

Het maximale budget is 7.632.211 euro en de maximale projectduur is zes jaar. De call heeft een cofinancieringseis van 10%. Hiervan mag de helft afkomstig zijn van private partners anders dan bedrijven.

De procedure bestaat uit twee fasen. In de eerste fase worden deelaanvragen ontwikkeld en ingediend. In de tweede fase worden de geselecteerde deelaanvragen gezamenlijk doorontwikkeld tot één onderzoeksconsortium. Dit gebeurt via twee synergieworkshops.

Belangrijke data

 • Kom als eerste stap op donderdag 11 juli van 15.30 – 17.00 uur naar de digitale informatiebijeenkomst.
 • De deadline voor het indienen van deelaanvragen is 24 september 2024, 14.00 uur.
 • Synergieworkshops, verplicht voor hoofdaanvragers: januari – april 2025.
 • De deadline voor het indienen van de volledige aanvraag is 27 mei 2025, 14.00 uur.
Op de website van NWO staat de volledige call for proposals.