Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Bewegen is goed voor iedereen en helpt om hart- en vaatziekten te voorkomen. Toch is nog veel onderzoek en innovatie nodig. Zo weten we nog niet precies hoeveel beweging en hoe intensief sporten veilig is voor verschillende doelgroepen. En op welke manier we bewegen bij verschillende doelgroepen het beste kunnen stimuleren. Daarom neemt de Hartstichting het initiatief voor een nieuw consortium: Sport en bewegen voor een gezond hart.

Opkomend onderzoeksveld

De laatste jaren is onderzoek naar het effect van sporten en bewegen op hart en vaten in opkomst. Zowel voor een algemeen publiek als voor topsporters en hart- en vaatpatiënten. Ook hebben veel patiënten en artsen vragen over sport en bewegen bij hart- en vaatziekten. Bijvoorbeeld patiënten met een aangeboren hartafwijking of met afwijkingen aan de aorta of hartkleppen. Zeker voor mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten verwachten we dat wetenschappelijk onderbouwde beweegprogramma’s veel kunnen betekenen. Hiermee willen we de verwachte stijging van het aantal hart- en vaatpatiënten terugdringen en de kwaliteit van leven van mensen met hart- en vaatziekten verbeteren.

Opzetten interdisciplinair netwerk

Met het toekomstige consortium bundelt de Hartstichting krachten en kennis in een landelijk netwerk rondom hart- en vaatziekten. Met interdisciplinair onderzoek en een gezamenlijke data-infrastructuur. Verder wordt het onderzoek uitgebreid en duurzaam voortgezet door nieuwe onderzoeksfinancieringen aan te vragen bij andere fondsen. Ook vinden we het belangrijk dat we de juiste doelgroepen weten te bereiken en dat we de houding die mensen hebben ten opzichte van sporten positief kunnen beïnvloeden. Op dit gebied werkt de Hartstichting samen in verschillende allianties om hart- en vaatziekten te voorkomen. Op deze pagina vind je een overzicht van relevante samenwerkingen, bij sommigen is de Hartstichting ook betrokken.

Dit zijn de vier hoofdthema’s die we graag terugzien in het nieuwe consortium:

 1. topsport en cardiovasculaire gezondheid;
 2. sport- en bewegingsadvies op maat voor hart- en vaatpatiënten;
 3. innovatie in bewegingsprogramma’s voor mensen met een sterk verhoogd risico op hart- en vaatziekten;
 4. lichamelijke activiteit in de algemene bevolking om hart- en vaatziekten te voorkomen.

Hoe kan ik bijdragen?

Het maximale beschikbare budget vanuit de Hartstichting is 3 miljoen euro. De vorming van het consortium bestaat uit twee fases. In de huidige en eerste fase kun je een of beide van onderstaande acties doen:

 • Toon je interesse voor een functie als initiator en mogelijke toekomstige onderzoeksleider. Hiervoor is de deadline dinsdag 18 juni, 14.00 uur.
 • Dien een vooraanmelding in voor een (deel)onderzoek voor het nieuwe consortium, bijvoorbeeld de invulling van een werkpakket. Dit kan alleen of met een klein team. Hiervoor is de deadline dinsdag 16 juli, 14.00 uur.

Dit zijn de leden van de begeleidingscommissie:

 • Arend Mosterd: voorzitter wetenschappelijke adviesraad;
 • Joline Beulens: lid wetenschappelijke adviesraad;
 • Arthur Wilde: wetenschappelijk adviseur;
 • Rebecca Abma-Schouten: hoofd onderzoek;
 • Mariam Hababa: wetenschappelijk beleidsadviseur en secretaris van de commissie.

Heb je interesse in dit consortium?

In de brochure "Sports and Physical Activity for a Healthy Heart" vind je alle informatie die je nodig hebt en lees je hoe je kunt bijdragen.