Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Het Dekkerprogramma biedt onderzoekers in verschillende stadia van hun carrière financiering voor het opzetten of verstevigen van hun onderzoek. Het gaat om onderzoek waarvan we verwachten dat het een positieve impact maakt op de hartgezondheid van Nederland.

De beoordelingscommissie geeft advies

Elk jaar zijn er twee momenten dat we Dekkerbeurzen toekennen. De afgelopen maanden hebben twee beoordelingscommissies, met de onmisbare hulp van referenten, gewerkt aan een advies over welke kandidaten een beurs moeten krijgen. Dit advies is bekrachtigd door de directie van de Hartstichting, met het volgende resultaat:

  • Clinical Scientist: één beurs toegekend aan Samuel Heuts;
  • Postdoc: vier beurzen toegekend aan Mark Bakker, Kirby Lattwein, Steven Hageman en Eline Vinke;
  • Senior Clinical Scientist: twee beurzen toegekend aan Menno Douwes en Tim van de Hoef;
  • Senior Scientist: drie beurzen toegekend aan Heleen Westland, Tyler Kirby en Sander Kooijman.

Een hartgezonder Nederland

De onderzoeken beslaan uiteenlopende onderwerpen die op hun eigen manier bijdragen aan een hartgezonder Nederland. Zo richt Samuel Heuts zich op een betere diagnose van schade aan het hart als gevolg van een bypassoperatie en Heleen Westland wil patiënten met hartfalen beter begeleiden bij het herkennen van klachten en daar de juiste acties op te ondernemen.

Meer over het onderzoek van Samuel en Heleen én de andere acht onderzoekers lees je op onze publiekswebsite.