Professionals.Hartstichting.nl wordt geladen

Hine van Os: "Toen ik hoorde over de innovatiesubsidie van de Hartstichting, waren we al ver in de voorbereidende fase van een erg innovatief project. De subsidie bood ons de perfecte mogelijkheid om een vliegende start te maken."

In de spotlights voor een goed doel
"De spotlights opzoeken is niet iets waar je me normaliter voor wakker kunt maken. Maar dit keer was het voor een zeer goed doel: het verspreiden van de boodschap over het belang van vrouw-specifieke risicofactoren voor beroerte. Op basis van een databestand met miljoenen Nederlanders ontwikkelen we algoritmes om het risico op een beroerte bij vrouwen op tijd te herkennen. We maken gebruik van kunstmatige intelligentie. Hiervoor moeten we flink wat kosten maken, bijvoorbeeld voor het gebruik van supercomputers. Het geld uit de crowdfunding komt dus goed van pas."

Goed nadenken over strategie
"Hoe je een actie opzet voor crowdfunding leer je niet tijdens de opleiding geneeskunde of gedurende een PhD. Ik wist dan ook van tevoren niet goed wat ik kon verwachten. Een goede strategie is essentieel voor crowdfunding. Welke communicatiekanalen ga je gebruiken? Wat wordt je timing? Welke bedrijven, influencers of BN’ers zijn mogelijk te porren? Naast veel werk was het dus vooral ook goed blijven nadenken over hoe je je tijd en netwerk inzet. Dit heb ik ervaren als een erg leuke uitdaging, hoofdzakelijk door de enorme hulp van collega’s, vrienden, mede-LUMC’ers en vele anderen."

Hulp van de Hartstichting
"We waren als onderzoekers niet echt bekend met crowdfunding. Gelukkig kregen we veel hulp van de Hartstichting. Zo was er een workshop met een (social)mediatraining en werden we intensief begeleid door een coach. Daarnaast heeft de Hartstichting zelf natuurlijk een enorme social media presence, wat een hoop heeft geholpen. Tot slot beschikten we over een oneindige voorraad van naamkaartjes met een QR-code naar de crowdfunding webpagina, waarvan er volgens mij nog steeds stapeltjes door het hele land liggen."

Verschillende kanalen
"Voor de crowdfundingsactie maakte ik gebruik van eigen kanalen en die van de Hartstichting. Denk aan berichten op Facebook, LinkedIn en Twitter. Maar ook kreeg ik de kans om mijn actie op de lokale radio toe te lichten en verscheen er een bericht in verschillende kranten, waaronder ook het regionale AD. Vooral na die krantenartikelen kreeg ik veel leuke reacties van oude vrienden of ouders van vroegere klasgenootjes van de basisschool. Dat was natuurlijk erg leuk!"

Meer dan alleen geld
"Crowdfunding heeft als primaire doel natuurlijk het ophalen van een geldbedrag, dit was hard nodig om mijn onderzoek mogelijk te maken en is dankzij gulle donaties gelukt! Maar deze crowdfunding heeft mij meer gebracht. Door veelvuldig contact met eindgebruikers zijn onderzoeksdoelen verder aangescherpt. Ook heb ik een groot aantal zorgorganisaties en IT-bedrijven aangeschreven, van multinationals tot MKB-bedrijven. Een aantal van deze partijen heeft de crowdfunding ook echt gesteund."

negen personen met een cheque in hun hand

Verrijking van het netwerk
"Ik begon natuurlijk met de partijen voor wie mijn onderzoeksonderwerp het meest relevant is. Dit heeft me een netwerk opgeleverd waarvan ik nu nog steeds de vruchten pluk. Voor grootschalige implementatie van software voor vroege herkenning van het risico op een beroerte bij huisartsen is echt teamwork nodig. Tussen huisartsen en softwareontwikkelaars, maar ook zorgverzekeraars en bijvoorbeeld leveranciers van elektronische patiëntendossiers."

Samenwerken met artsen en patiënten
"Het onderzoek loopt goed! Met een team van huisartsen, neurologen, epidemiologen en statistici zijn we volop bezig met het ontwikkelen van de algoritmes op basis van huisartsendata. Inzichten van patiënten en huisartsen hebben enorm geholpen in het specifieker maken van de doelen. Zo lieten patiënten mij zien hoe belangrijk het is om de risico-informatie te linken aan dingen in het leven die voor hén van groot belang zijn. Huisartsen gaven aan hoe onze software kan passen in de dagelijkse workflow. En ook hoe juist niet. Zij weten precies welke problemen in de praktijk het meest acuut zijn. Door al deze inzichten en meningen worden de stappen die nodig zijn voor implementatie van software bij de huisarts steeds concreter. En hiermee komt ook het einddoel dichterbij."

Ga die drempel over
"Bij crowdfunding is het cruciaal dat je al vroeg je eigen sociale netwerk inzet. Het benaderen van oude vrienden en bekenden ‘voor geld’ was voor mij best een hoge drempel. Maar toen ik die eenmaal over was, leidde dit tot allerlei onverwachte gesprekken en ontmoetingen. Oude kennissen die je jaren niet gesproken hebt, leraren van de middelbare school, je oude hockeycoach of het meisje waar je op de basisschool een oogje op had. Zo gaat het onderzoek steeds meer leven bij mensen in je omgeving, en bij jezelf."

Blij en dankbaar
"Met crowdfunding hebben we € 32.355,- opgehaald, nog meer dus dan de beoogde € 25.000,-. Dat had ik niet verwacht! Door de verdubbelaar van de Hartstichting was het eindbedrag meer dan € 64.000,-. Met dit geld kon ons onderzoek goed van start gaan. We zijn ongelofelijk blij met alle gulle giften en dankbaar voor het resultaat."

Heb je een innovatief, implementatiegericht idee dat binnen twee jaar uitgevoerd kan worden en is de Hartstichting volgens jou de aangewezen partij om dit idee een stap verder te brengen?